What if là gì và cấu trúc cụm từ What if trong câu Tiếng Anh

What if là gì

What if là một trong cụm từ thường xuyên xuất hiện trong những loại câu điều khiếu nại được sử dụng để hỏi về một điều gì đấy. Tuy rằng nhiên, trong giờ anh what if còn trình bày với ý nghĩa khác. Hãy theo dõi ngay lập tức nội dung bài viết tiếp sau đây để hiểu về what if là gì tương tự những phương pháp sử dụng phổ quát với cụm từ nhé!

1. What if tức là gì?

What if được dịch tức là “Sẽ như vậy nào nếu…?”. Đấy là một cụm từ trong câu điều khiếu nại được dùng để hỏi về điều gì đấy sở hữu thể xảy ra trong sau này, đặc trưng là điều gì đấy tệ hại.

what if là gì

What if trong giờ anh sở hữu tức là gì?

What if được phát âm theo nhị phương pháp như sau trong giờ anh:

Theo Anh – Anh: [ hwɔt if]

Theo Anh – Mỹ: [ hwɑt ɪf]

2. Cấu trúc và những phương pháp sử dụng thông dụng của cụm từ What if

Trong câu giờ anh, what if thường xuyên đứng ở đầu câu và phần tiếp theo thường xuyên là giả thuyết. Nó tương đương với việc hỏi “What do I do if” or “What would happen if”. Ngoài ra, what if còn sở hữu thể được sử dụng với thì ngày nay để lấy ra lời đề xuất về những điều sở hữu thể xảy ra.

Dưới đó là một số trong những phương pháp sử dụng phổ quát của what if:

What if được dùng để hỏi hành vi cần triển khai nếu một điều rõ ràng sẽ xảy ra

What if + (S + V)

Ví dụ:

 • What if our store is closed and we are out of business?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu shop của Đà Nẵng Discovery tạm dừng hoạt động và Đà Nẵng Discovery ko thể sale?

Ngoài ra, What if còn trình bày một thắc mắc về những gì sở hữu thể xảy ra hoặc những gì sở hữu thể vẫn xảy ra trong một trường hợp rõ ràng nếu một điều gì đấy tương tự hoặc vẫn khác.

Phân biệt what if và what for:

Trong quy trình dùng một số trong những khách tham quan sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn thân what if và what for. Cả nhị đều là 2 từ để hỏi trong câu. Nhưng thực tiễn, nhị cụm từ này trình bày ý nghĩa trọn vẹn không giống nhau. What if thường xuyên là giả sử, nếu … thì sao? hoặc việc gì sẽ xảy ra nếu …? Còn so với What … for ? thì sử dụng để làm gì, nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

what if là gì

Cấu trúc và một số trong những phương pháp sử dụng thông dụng của what if

3. Một số trong những ví dụ anh việt về what if

Với những thông tin trên, khách tham quan vẫn hiểu what if là gì chưa? Hãy tìm hiểu thêm thêm một số trong những ví dụ rõ ràng tiếp sau đây để hiểu về ý nghĩa và phương pháp sử dụng từ trong câu nhé!

 • What if it snows and then freezes everything over the next few months?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyết rơi và sau đấy đóng băng tất cả trong vài ba mon tới?
 • What if your manager refuses to respond to your wishes in the near future?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu người vận hành của khách tham quan từ chối phục vụ mong mong muốn của khách tham quan trong thời kì tới đây?
 • What if she left me and never talked to me again?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đấy bỏ tôi và ko lúc nào thì thầm với tôi nữa?
 • We have been together for 10 years, what if she left me alone in this house?
 • Công ty du lịch Đà Nẵng vẫn ở phía nhau 10 năm, nếu cô đấy bỏ tôi lại một bản thân trong căn nhà này thì sao?
 • What if the children are not properly raised?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu bọng con trẻ ko được nuôi dạy dỗ đúng chuẩn?
 • What if she was arrested and questioned by the police?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đấy bị bắt và bị thẩm vấn do cảnh sát?
 • I have looked at your plan and I want to ask you a problem: “What if the real estate market has strong volatility in the near future?”
 • Tôi vẫn coi qua plan của khách tham quan và tôi mong muốn hỏi khách tham quan một vấn đề: “Nếu tới đây thị ngôi trường bất động sản sở hữu khác biệt mạnh thì sao?”
 • To be able to solve the problem quickly and effectively, you need to ask a question: “What if …?”
 • Để sở hữu thể khắc phục vấn đề một phương pháp nhanh chóng chóng và tác dụng, khách tham quan cần đưa ra một thắc mắc: “Nếu … thì sao?”
 • What if we don’t make it in time and take the test?
 • Nếu chúng ta ko tới kịp và làm bài rà soát thì sao?
 • You let her go home alone, what if something happens to her?
 • Anh để cô đấy về nhà một bản thân, lỡ sở hữu chuyện gì xảy ra với cô đấy thì sao?
 • Today we are going to my friend’s new store opening ceremony, what if I am late?
 • Thời điểm hôm nay chúng ta sẽ tới dự lễ thành lập khai trương shop thế hệ của khách tham quan tôi, nếu tôi tới muộn thì sao?
 • We have a class meeting this afternoon, what if it rains?
 • Chiều nay chúng ta họp lớp, nếu trời mưa thì sao?
 • I have a meeting this afternoon, what if I forget the manuscript at home?
 • Chiều nay tôi sở hữu một cuộc họp, điều gì xảy ra nếu tôi quên phiên bản thảo ở nhà?

what if là gì

Một số trong những ví dụ rõ ràng về cụm từ what if

4. Một số trong những cụm từ giờ anh khác quan hệ

 • a what-if question: Một thắc mắc
 • a what-if scenario: Một kịch phiên bản giả thiết

Tương tự, nội dung bài viết trên đây Studytienganh vẫn san sớt cho khách tham quan toàn bộ những tri thức về what if là gì. Song song san sớt cho khách tham quan những ví dụ rõ ràng để khách tham quan hiểu hơn về phong thái dùng từ trong câu. Đấy là một dạng thắc mắc điều khiếu nại thường xuyên xuyên xuất hiện trong tiếp xúc, vì thế thế khách tham quan hãy nỗ lực hiểu không còn ý nghĩa của từ để dùng xác thực nhé!