Khái niệm tương hại địa chi, các tuổi tương hại nhau – Tử vi vận số

Địa chi là yếu đuối tố hết sức cần thiết trong tử vi, quy định tới vận mệnh của thế giới. Và để coi xét mối đối sánh tương quan thân 12 địa chi, ngoài những mối liên hệ tương sinh, tương khắc tương hình… còn sở hữu mối mối liên hệ tương hại. 12 chi tương hại bao gồm sở hữu 6 cặp và còn được gọi là lục hại.

Tương hại địa chi là gì?

Tương hại là hại cho nhau, hình tượng cho sự đố kỵ, ghen tuông ghét bất mãn, chủ về làm hại cho phiên bản thân. Luôn luôn cô độc, người thân trong mái ấm gia đình bị tổn thất, tài sản mất mát. Riêng mệnh nữ rất kỵ bắt gặp hại, nếu sinh vượng thì đỡ hơn, còn nếu hưu tù tử tuyệt sở hữu lúc tự vẫn và chết thê thảm.

Những cặp tuổi tương hại nhau

  • Tý Mùi thơm tương hại
  • Sửu Ngọ tương hại
  • Dần Tỵ tương hại
  • Mão Thìn tương hại
  • Thân Hợi tương hại
  • Dậu Tuất tương hại.

Tương tự toàn bộ sở hữu 6 cặp tương hại đôi một nên còn gọi là lục hại.

Nguyên nhân sở hữu tương hại địa chi

Nguyên nhân của hại là vì hợp và xung tạo ra, thế nên nói:

– Tý Mùi thơm tương hại là Tý phù hợp với Sửu, Mùi thơm tới xung tan nên Tý Mùi thơm tương hại.

– Sửu họp với Tý, Ngọ tới xung tan nên Sửu Ngọ tương hại.

– Dần phù hợp với Hợi, Tỵ tới xung tan nên Dần Tỵ tương hại.

– Mão phù hợp với Tuất, Thìn tới xung tan nên Thìn Mão tương hại.

– Tỵ phù hợp với Thân, Dần tới xung tan nên Tỵ Dần tương hại.

– Mùi thơm họp với Ngọ, Tý tới xung tan nên Mùi thơm và Tý tương hại.

– Thân phù hợp với Tỵ, Hợi tới xung tan nên Thân và Hợi tương hại.

– Dậu phù hợp với Thìn, Tuất tới xung tan nên Dậu và Tuất tương hại.

– Tuất phù hợp với Mão, Dậu tới xung tan nên Tuất và Dậu tương hại.

– Dần phù hợp với Hợi, Thân tới xung tan nên Hợi và Thân tương hại.

Ý nghĩa của lục hại

Về ý nghĩa của lục hại, người xưa còn cho rằng:

– Tý và Mùi thơm tương hại: Bằng hữu dễ dàng phát sinh bất hòa, ko giúp sức cho nhau, làn da thịt thô khan

– Sửu và Ngọ tương hại, Mão và Thìn tương hại. Thế nên nếu bắt gặp Trường thọ hoặc Đế vượng hoặc Lâm quan: Là người sở hữu phiên bản tính thường hờn giận, thao tác ko nhẫn nại chóng ngán. Nếu bắt gặp Suy, Dịch, Tử, Tuyệt thì sở hữu thể bị thương tới tật nguyền.

– Tỵ và Dần tương hại: Về già bị phế truất tật, nếu trong tứ trụ sở hữu nhiều ngũ hành kim thì dịch tật đầy thân.

– Dậu và Tuất tương hại, Thân và Hợi tương hại: Xung khắc họ sản phẩm, câm điếc, hoặc trên mặt sở hữu nhiều nhọt nhọt, sẹo.

Ngày Dậu giờ Tuất: Về già sở hữu thể bị câm điếc, đầu mặt sở hữu sẹo. Chi mon hại chi trụ khác: Khắc hại vợ con cái bạn bè, sống cô độc, bạc phận.

Trong lục hại thì xấu nhất là thì giờ tương hại. Vì thế lúc bắt gặp ngôi trường hợp này về già tật nguyền ko nơi nương tựa. Còn nếu bắt gặp Kinh dương thì sở hữu thể bị chết thường bắt gặp tai ương vì như thế tên, đạn thường thú dữ.