Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳngTìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng

Bài 1 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6)…

Bài 2 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho A(1; 2), B(-3; 1) và C(4; -2). Tìm tập hợp các điểm M…

Bài 4 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho đường thẳng Δ: x – y + 2 = 0 và hai điểm O(0; 0), A(2; 0). a) Tìm điểm đối xứng của O…

Bài 5 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho cha điểm A(4; 3), B(2; 7) và C(-3; -8). a) Tìm toạ độ của trọng tâm G…

Bài 6 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo do hai đường thẳng 3x – 4y + 12 = 0…

Bài 7 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho đường tròn (C) với tâm I(1; 2) và nửa đường kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M…

Bài 8 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Tìm góc thân hai đường thẳng ∆1 và ∆2…

Bài 9 trang 93 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E): x216+y29=1. Tìm toạ độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đấy….

Bài 10 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Ta biết rằng Mặt Trăng vận động quanh Trái Đất theo một quy trình là 1 elip…

Bài 1 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Cho tam giác ABC với toạ độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5; 4)…

Bài 2 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1; 1), B(4; 7) và C(3; -2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB…

Xem thêm:  Học ngay cách móc giày trẻ em đơn giản mà cực kỳ dễ thương, đảm bảo không đụng hàng

Bài 3 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Cho phương trình thông số của đường thẳng d: x = 5 + ty = − 9 − 2 t…

Bài 4 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Đường thẳng đi qua điểm M(1; 0) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0…

Bài 5 trang 94 Toán 10 Hình học tập: Cho đường thẳng d với phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2006 = 0. Tìm mệnh đề sai…

Bài 6 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Nửa đường kính của đường tròn tâm I(0; -2) và xúc tiếp với đường thẳng : 3x – 4y – 23 = 0 là…

Bài 7 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Cho hai đường thẳng d1: 2x + y + 4 – m = 0 và d2: (m + 3)x + y – 2m – 1 = 0…

Bài 8 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Cho (d1): x + 2y + 4 = 0 và (d2): 2x – y + 6 = 0. Số đo của góc…

Bài 9 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Cho hai đường thẳng ∆1: x + y + 5 = 0 và ∆2: y = -10. Góc thân ∆1 và ∆2 là…

Bài 10 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Khoảng cách từ điểm M(0; 3) tới đường thẳng Δ: x cosα + y sinα + 3 (2 − sinα) = 0 …

Bài 11 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Phương trình nào tại đây là phương trình đường tròn? (A) x2 + 2y2 – 4x – 8y + 1 = 0…

Bài 12 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 4y – 20. Tìm mệnh đề sai…

Bài 13 trang 95 Toán 10 Hình học tập: Phương trình tiếp tuyến tại điểm tại điểm M(3; 4) với đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x – 4y – 3 = 0…

Xem thêm:  "Hình Nền" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bài 14 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4x – 2y và đường thẳng Δ: x + 2y + 1 = 0…

Bài 15 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Đường tròn (C): x2 + y2 – x + y – 1 = 0 ó tâm I và nửa đường kính R là…

Bài 16 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Với trị giá nào của m thì phương trình tại đây là phương trình của đường tròn x2 + y2 – 2(m + 2)x…

Bài 17 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Đường thẳng : 4x + 3y + m = 0 xúc tiếp với đường tròn (C)…

Bài 18 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Cho hai điểm A(1; 1) và B(7; 5). Phương trình đường tròn đường kính AB…

Bài 19 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Đường tròn đi qua cha điểm A(0; 2), B(-2; 0) và C(2;0) với phương trình là…

Bài 20 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Cho điểm M(0; 4) và đường tròn (C) với phương trình x2 + y2 – 8x – 6y + 21 = 0…

Bài 21 trang 96 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E): x225+y29=1 và cho các mệnh đề..

Bài 22 trang 97 Toán 10 Hình học tập: Phương trình chính tắc của elip với hai đỉnh là (-3; 0), (3; 0)…

Bài 23 trang 97 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E): x2 + 4y2 = 1 và cho các mệnh đề…

Bài 24 trang 97 Toán 10 Hình học tập: Dây cung của elip (E) x2a2+y2b2=1 (0 < b < 0) vuông góc với trục to…

Xem thêm:  Top những quyển sách tiếng Anh cho bé lớp 1 hay nhất mà bố mẹ nên biết

Bài 25 trang 97 Toán 10 Hình học tập: Một elip với trục to bằng 26, tỉ số ca=1213. Trục nhỏ của elip bằng…

Bài 26 trang 97 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E): 4×2 + 9y2 = 36. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề…

Bài 27 trang 98 Toán 10 Hình học tập: Cho đường tròn (C) tâm F1 nửa đường kính 2a và một điểm F2 ở phía trong của (C)…

Bài 28 trang 98 Toán 10 Hình học tập: Khi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào…

Bài 29 trang 98 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E): x2a2+y2b2=1 (0 < b < a). Gọi F1, F2 là hai tiêu điểm và cho điểm M(0; -b)…

Bài 30 trang 98 Toán 10 Hình học tập: Cho elip (E):x216+y29=1 và đường thẳng Δ: y + 3 = 0…