Tỉ suất lợi nhuận kế toán (Accounting Rate of Return) là gì? Ý nghĩa của tỉ suất lợi nhuận kế toán

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (Accounting Rate of Return)

Khái niệm

Tỉ suất lợi nhuận kế toán trong giờ đồng hồ Anh là Accounting Rate of Return; viết lách tắt là ARR.

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (ARR) là tỉ lệ xác suất lợi nhuận được dự kiến trên một khoản tài trợ hoặc tài sản so sánh với mức giá tài trợ thuở đầu. ARR chia lợi nhuận tầm từ một tài sản cho khoản tài trợ thuở đầu của doanh nghiệp để lấy tỉ lệ hoặc lợi nhuận mang thể đạt được dự kiến trong trong cả vòng đời của tài sản hoặc dự án công trình quan hệ.

ARR ko coi xét trị giá thời kì của tiền hoặc loại tiền, đây mang thể là một phần ko thể thiếu hụt trong việc duy trì sinh hoạt sale.

Công thức tính tỉ suất lợi nhuận kế toán

Biện pháp tính tỉ suất lợi nhuận kế toán

1. Tính lợi nhuận ròng rã mặt hàng năm từ khoản tài trợ gồm có lợi nhuận trừ đi mọi mức giá hoặc những khoản chi mặt hàng năm lúc tiến hành dự án công trình hoặc khoản tài trợ.

2. Nếu khoản tài trợ là một tài sản nhất mực như tài sản, nhà máy sản xuất hoặc trang bị thì trừ mọi mức giá khấu hao khỏi lợi nhuận mặt hàng năm để đạt được lợi nhuận ròng rã mặt hàng năm.

3. Chia lợi nhuận ròng rã mặt hàng năm cho mức giá thuở đầu của tài sản hoặc khoản tài trợ. Thành tựu tính toán sẽ là một vài thập phân. Nhân thành tựu với 100 để hiển thị tỉ lệ xác suất.

Xem thêm:  9 cuốn sách học tiếng Anh “cực đỉnh” nhất định không thể bỏ qua

Ví dụ về tỉ suất lợi nhuận kế toán

Một dự án công trình đang được coi xét mang khoản tài trợ thuở đầu là 250.000 đô la Mỹ và dự đoán sẽ tạo ra lợi nhuận trong 5 năm tới. Sau đây là một vài thông tin cụ thể như sau:

+ tài trợ thuở đầu: 250.000 đô la Mỹ

+ lợi nhuận dự kiến hàng năm: 70.000 đô la Mỹ

+ sườn thời kì: 5 năm

Tính toán ARR: 70.000 đô la Mỹ (lợi nhuận mặt hàng năm) / 250.000 đô la Mỹ (mức giá thuở đầu)

ARR = .28 hoặc 28% (.28 * 100).

Ý nghĩa của tỉ suất lợi nhuận kế toán

Tỉ suất lợi nhuận kế toán là một thước đo ngân sách vốn hữu ích để tính toán thời gian nhanh năng lực sinh lời của một khoản tài trợ. ARR được dùng chủ yếu ớt như là sự so sánh sánh chung thân nhiều dự án công trình để xác định tỉ lệ lợi nhuận dự kiến từ mỗi dự án công trình.

ARR mang thể được dùng lúc quy định tài trợ hoặc sắm lại. Nó tác động tới bất kì mức giá mặt hàng năm hoặc mức giá khấu hao nào mang thể quan hệ tới dự án công trình. Khấu hao là một qui trình kế toán, do đó mức giá của một tài sản nhất mực được trải ra, hoặc mở mênh mông, mặt hàng năm trong trong cả vòng đời hữu ích của tài sản.

Khấu hao là một qui ước kế toán hữu ích cho phép những doanh nghiệp ko phải trả toàn thể mức giá sắm mặt hàng to trong năm trước tiên, bởi vậy cho phép doanh nghiệp tìm được lợi nhuận từ tài sản ngay lập tức tức tốc, trong cả trong năm trước tiên dùng dịch vụ. Trong tính toán ARR, mức giá khấu hao và mọi mức giá mặt hàng năm phải được trừ vào lợi nhuận mặt hàng năm để mang lại lợi nhuận ròng rã mặt hàng năm.

Xem thêm:  Stt chúc mừng sinh nhật bản thân bằng tiếng Anh

(Tài liệu xem thêm: investopedia.com)