TCVN 9351:2012 – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

Thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn chỉnh SPT là thử nghiệm rất trọng yếu trong công việc khoan khảo sát địa chất. Thử nghiệm SPT được tiến hành ngoài hiện ngôi trường đồng thời với quy trình khoan lấy mẫu đất. Thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn chỉnh SPT cho biết thêm được tình hình của đất, cho biết thêm được lớp đất sở hữu quyện lực Chịu tải xoàng thường xuyên tốt, ngoài ra thử nghiệm SPT còn quy định coi sẽ đầy đủ chiều sâu kiểu dáng chưa, số liệu này rất quan trong để quy định chiều sâu khoan ở hiện ngôi trường.

ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG – THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)

Soils – Field testing method – Standard penetration test

TCVN 9351:2012 được đưa đổi từ TCXD 226:1999 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn chỉnh và Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Tiêu chuẩn chỉnh và Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật.

TCVN 9351:2012 do Viện Hợp lý Kỹ thuật Xây dựng – Bộ Xây dựng soạn, Bộ Xây dựng đề xuất, Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Tính toán Unique thẩm định, Bộ Hợp lý và Kỹ thuật thông báo.

TCVN 9351:2012 – Thử nghiệm SPT

Một trong các những phương pháp khảo sát địa chất dự án công trình phục vụ xây dựng những dự án công trình không giống nhau. Thử nghiệm được thực hiện bằng phương pháp đóng một mũi xuyên sở hữu hình dáng ống mẫu vào trong đất từ đáy một lỗ khoan sẽ được xây đắp thích hợp cho thử nghiệm. Quy biện pháp mũi xuyên, vũ trang và tích điện đóng sẽ được quy định. Số búa quan trọng để đóng mũi xuyên vào đất ở những tầm độ sâu xác định được ghi lại và chỉnh lí. Đất chứa trong ống mẫu được để ý, mô tả, bảo vệ và thử nghiệm như là mẫu đất xới động.

Sức kháng xuyên tiêu chuẩn chỉnh (Standard Penetration resistance), Nspt Số búa quan trọng để đóng mũi xuyên vào trong đất nguyên trạng 30 cm với quy biện pháp vũ trang và phương pháp thử nghiệm quy định như ở Điều 5 và Điều 6.

Thử nghiệm SPT nên được dùng lúc khảo sát địa chất dự án công trình trong điều khiếu nại địa tầng phức tạp, phân chia luân phiên những lớp đất dính và đất rời hoặc bao hàm chủ yếu đuối những lớp đất rời với độ chặt, thành phần hạt không giống nhau.

Khối lượng rõ ràng của thử nghiệm SPT và đối sánh tương quan thân SPT với những phương pháp khảo sát khác trong quy trình khảo sát được xác định theo những quy định trong TCVN 4419:1987 và TCVN 9363:2012 hoặc những tiêu chuẩn chỉnh quan hệ khác.

Phần mũi xuyên là phần dưới cùng của đầu xuyên sài để giảm lúc xuyên vào đất. Những đặc trưng cơ bạn dạng của mũi xuyên như sau: – Chiều dài từ 25,0 mm tới 75,0 mm; – Đường kính trong bằng (35,0 ± 0,15)mm; – Bề dày lưỡi giảm bằng (2,5 ± 0,25) mm; – Góc vạt lưỡi giảm từ 16,0° tới 23,0°

Phần thân của đầu xuyên dài từ 450 mm tới 750 mm sài để chứa đất khí mũi xuyên xuyên vào đất. Phần thân bao gồm nhì nửa bán nguyệt ốp lại thuận tiện cho thao tác tháo lắp đặt lúc lấy đất chứa trong chúng ra ngoài. Nhị đầu của ống phần thân sở hữu ren ngoài để lắp đặt ráp với phần mũi và phần đầu nối. Phần đầu nối của đầu xuyên sài để nối đầu xuyên với cần khoan, sở hữu chiều dài tới 175 mm. Khi đến đây sở hữu cấu tạo bi, lỗ thoát tương đối để giữ chân ko phía trong đầu xuyên, giới hạn tụt mẫu trong quy trình nâng hạ mũi xuyên và để thoát tương đối, nước trong quy trình xuyên.

ksdc-5

TCVN 9351:2012 – Thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn chỉnh SPT

Phương pháp thử nghiệm 1 Thử nghiệm SPT bao hàm tuần tự những công việc sau tại mỗi mùi vị trí thử nghiệm: a) Khoan tạo lỗ tới độ sâu cần thử nghiệm và cọ sạch sẽ đáy hố khoan; b) Thực hiện thử nghiệm; c) Để ý và mô tả. Những công việc trên lại được nối tiếp ở những độ sâu tiếp theo. Thử nghiệm được thực hiện tuần tự ở 1 m tới 3 m độ sâu cho tới độ sâu quan trọng tuỳ theo mục tiêu khảo sát và tính phức tạp của địa tầng.

2 Lúc khoan tạo lỗ, những phương pháp khoan sau sở hữu thể được vận dụng: – Khoan guồng xoắn; – Khoan xoay với nước cọ bằng nước hoặc dung dịch sét. Để tách sập thành hố khoan, lúc cần những ống ngăn vách sở hữu thể được dùng. Lỗ khoan phải đúng mùi vị trí, thẳng đứng, đường kính đầy đủ to từ 55 mm tới 163 mm. Thành hố khoan phải ổn định định

và giới hạn tới mức cao nhất phá hoại đất ở đáy hố khoan.

2.1 Lúc khoan ở độ sâu ko to, trên mực nước ngầm nên dùng khoan guồng xoắn. Dùng ống ngăn, nếu xuất hiện đất yếu đuối, đất sở hữu kết cấu ko chặt để tách sập thành hố khoan.

2.2 Lúc khoan dưới mực nước ngầm nên dùng khoan xoay với nước cọ bằng nước trong đất dính và với nước cọ bằng dung dịch sét trong đất rời.

2.3 Trong quy trình khoan phải thông thường xuyên theo dõi vận tốc khoan, điểm lưu ý dung dịch khoan để nhận diện kịp thời sự thay đổi địa tầng và quy định hợp pháp độ sâu thử nghiệm. Mực dung dịch khoan phải xoành xoạch thuộc trên mực nước ngầm.

2.4 Lúc khoan sắp tới độ sâu thử nghiệm, nên tránh vận tốc khoan, thao tác nâng, hạ nhẹ nhõm nhằm mục tiêu giới hạn cao nhất sự phá hoại tính nguyên trạng của đất mặt đáy hố khoan, làm sai lệch thành quả thử nghiệm.

2.5 Lúc sẽ khoan tới độ sâu thử nghiệm, thực hiện vét đáy hố khoan, rà soát độ sâu, độ ổn định định của thành hố khoan. Lúc quan trọng, sở hữu thể cọ và làm sạch sẽ đáy hố khoan bằng phương pháp lưu thông dung dịch khoan.

2.6 Lúc hố khoan sẽ đầy đủ độ sâu, đáy sẽ sạch sẽ, thành vách ổn định định, thực hiện rút lưỡi khoan lên và thay thế nó bằng đầu xuyên.

3 Thử nghiệm mở đầu lúc mũi xuyên sẽ đạt tới đáy hố khoan, đúng độ sâu yêu cầu nhưng ko gặp gỡ ngẫu nhiên cản trở nào do sập thành. Thử nghiệm thực hiện như sau:

3.1 Thi công bộ búa đóng và rà soát năng lực gắp nhả, độ cao rơi tự do của búa. Thanh lý thuyết phải thẳng đứng, ổn định định và đồng trục với hệ cần khoan.

3.2 Sắm điểm chuẩn chỉnh và đo trên cần khoan bố đoạn liên tục, mỗi đoạn dài 15 cm, tổng cùng là 45 cm phía trên điểm chuẩn chỉnh để căn cứ vào đấy xác định sức kháng xuyên.

3.3 Đóng búa. Để ý độ cao rơi của búa, độ thẳng đứng của thanh dẫn hướng.

3.4 Đếm và ghi số búa quan trọng để hệ mũi xuyên cần khoan xuyên vào đất mỗi đoạn 15 cm sẽ vạch trước trên cần khoan.

3.5 Lúc số búa đóng quan trọng cho 15 cm vượt quá năm mươi búa (hoặc một trăm búa tuỳ theo yêu cầu của kiểu dáng khảo sát), đo và ghi lại độ xuyên sâu, tính bằng centimét (cm) của mũi xuyên ở năm mươi búa (hoặc một trăm búa).

3.6 Trong đất cát hạt thô lẫn dăm sạn hoặc dăm sạn lẫn cuội sỏi, để tách hư mũi xuyên, nên sài mũi xuyên đặc hình nón cùng kích thước thay thế mũi xuyên thường thì. Góc đỉnh mũi xuyên hình nón là 60°.

3.7 Trong quy trình đóng, mực nước hoặc dung dịch khoan phải thuộc trên mực nước ngầm hiện sở hữu.

3.8 Sau lúc sẽ đo và ghi đầy đủ số búa ứng với độ xuyên sâu 45 cm của mũi xuyên, thực hiện giảm đất bằng phương pháp xoay cần khoan, rút mũi xuyên lên mặt đất, thay thế nó bằng mũi khoan. Công việc khoan lại nối tiếp cho tới độ sâu thế hệ.

4 TCVN 9351:2012 – Thử nghiệm SPT : Đầu xuyên được tháo rời khỏi cần khoan, cọ sạch sẽ và tháo rời thành bố phần. Tách đôi phần thân của mũi xuyên, để ý, mô tả đất chứa trong đấy. Thi công ráp lại mũi xuyên sẵn sàng cho thử nghiệm tại độ sâu thế hệ.

4.1 Đất chứa trong phần thân đầu xuyên được để ý, mô tả, so sánh sánh với đất chứa trong phần mũi. Mô tả rõ màu sắc sắc, độ độ ẩm, độ chặt, thành phần hạt, kiến trúc, kết cấu của đất, những dị vật…

4.2 Sắm mẫu thay mặt đại diện, bảo vệ trong túi nylon ko thấm nước, tương đối và khí. Mỗi mẫu phải sở hữu nhãn ghi rõ tên dự án công trình, số hiệu hố khoan, độ sâu lấy mẫu, số búa cho bố tầm độ xuyên, thời kì thử nghiệm, điểm lưu ý không khí.

4.3 Những túi đựng mẫu được xếp theo trật tự độ sâu cho dễ dàng để ý, rà soát, để ở nơi thông thoáng và vận đưa ngay lập tức về phòng thử nghiệm.

4.4 Đất lấy được trong đầu xuyên sở hữu thể được sài để thử nghiệm trong phòng xác định một trong những những tiêu chí vật lí với mục tiêu nhận diện và phân loại. Ví dụ là: – Độ độ ẩm; – Khối lượng thể tích hạt; – Thành phần hạt; – Những độ độ ẩm giới hạn.

4.5 Mẫu đất lấy được từ mũi xuyên phải được bảo vệ, chứa giữ trong phòng thử nghiệm tối thiểu bố mon Tính từ lúc lúc nghiệm thu thành quả thử nghiệm. Mẫu ghi chép, để ý, mô tả (coi Phụ lục A, B)

Tải TCVN 9351:2012 phía dưới

TCVN 9351-2012-Thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn chỉnh SPT