Sau Was Là Gì – Cách Dùng Was Và Were Trong Tiếng Anh

Sau was là gì

Nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ khách tham quan nhận mặt lúc nào sài Was Were. Phân biệt nhì động từ tobe này để tách gây những nhầm lẫn. Đây đều là những tri thức nền tảng và cơ bản lúc mở màn học tập giờ đồng hồ Anh.

Phân biệt và chia động từ tobe sẽ là bài học tập cơ bản lúc mở màn học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Tuy rằng nhiên, sở hữu nhiều khách tham quan thường xuyên nhầm lẫn trong việc dùng động từ tobe tùy nằm trong vào những thì, đặc trưng là lúc nào sài Was Were. Để làm rõ hơn về kiểu cách sài Was Were thì hãy cùng Đà Nẵng Discovery tìm hiểu và phân tích kỹ hơn trong nội dung bài viết sau đây. Cùng theo dõi tức thì nhé!

Sài Was/were như vậy nào?

Article Summary

1 Was Were trong H Anh

Was Were trong H Anh

Thực chất của was/were

Động từ trong giờ đồng hồ Anh được phân thành nhì dạng là động từ tobe và động từ thường xuyên. Was Were là một trong dạng của động từ tobe và chủ yếu ớt được dùng trong thì quá khứ.

Du khách đang coi: Sau was là gì

Dạng nguyên thểHiện tại (Present)Quá khứ (Past)beIs/am/areWas/were

Ex:

Anne is a lawyer. (Anne là một trong trạng sư)

→ Anne was a lawyer. (Anne sẽ từng là trạng sư)

When I was young, I wanted to be a police. (Lúc tôi còn nhỏ, tôi mong muốn trở thành công an)

Phương pháp sài was were

Về thực chất, was/were đều là động từ tobe được dùng ở dạng quá khứ nhưng biện pháp dùng nhì động từ này trong văn cảnh không giống nhau.

Về mùi vị trí: Trong một câu, was/were xếp sau chủ ngữ trong câu và đứng trước danh từ/tính từ

S + was/were + noun/adj

Ex:

Jone was a teacher. (Join từng là thầy cô giáo)

S was N

Jame was very irritable. (Jame rất gắt gỏng)

S was Adj

Bảng biện pháp sài was were

Chủ ngữThể xác minh (+)Thể phủ định

(-)

Nghi vấn

(?)

Iwaswas not (wasn’t)Was + I/she/he/it…?SheHeItDanh từ số ítYouwerewere not (weren’t)Were + you/we/they…?WeTheyDanh từ số nhiềuEx:

(+) I was happy.

(-) I wasn’t happy.

(?) Was I happy? – Yes, I was/No, I wasn’t.

Quan tâm:

– So với dạng WH-question, ta sài was/were sau từ để hỏi (WH). Tìm dùng was/were thích hợp với chủ ngữ như bảng phía trên.

– So với thắc mắc mở màn bằng was/were, câu vấn đáp ngắn (short answer) như sau: Yes, S + was/were/No, S + wasn’t/weren’t

Ex:

Why was he angry? (Vì sao anh đấy sẽ tức giận vậy?)

Why was he angry?

Where were you yesterday? (Du khách sẽ ở đâu vào hôm qua?)

Những ngôi trường hợp đặc trưng luôn luôn sài were

Với nhì ngôi trường hợp nhưng mà bất kể chủ ngữ là gì chúng ta vẫn sài were thay vì thế sài was.

Câu điều khiếu nại loại 2: If + S + V2 (be = were), S + would + (not) VCâu diễn tả điều ước: S + wish + S + were/V2

Ex:

I wish I were a doctor. (Tôi ước rằng tôi trở thành lang y)If I were you, I would visit Jone’s mom. (Nếu tôi là khách tham quan, tôi sẽ tới thăm u Jone)

Bài tập

Exercise 1: Choose WAS or WERE

1. She sad … yesterday.

Coi thêm: Sự Khác Biệt Thân Thị Giác Máy Tính Là Gì, Những Vấn Đề Liên Quan Tới Thị Giác Máy Tính

2. Mom and dad … at the zoo yesterday.

3. You … late for school yesterday.

4. My sister … at the school.

5. It … cold 3 ago.

Exercise 2: Fill in the blanks

1. Were you busy yesterday? – Yes, …

2. … It cool last night? – No, It …nóng

3. Last night I … sad but now I … happy.

4. Yesterday we … at school.

5. Today they … stong but last month they … weak.

6. Dogs … angry.

Đáp án cụ thể

Exercise 1:

1. Was (chủ ngữ số không nhiều)

2. Were (chủ ngữ số nhiều)

3. Were (chủ ngữ số nhiều)

4. Was (chủ ngữ số không nhiều)

5. Was (chủ ngữ số không nhiều)

Exercise 2:

1. I were (thắc mắc sài were you)

2. Was/was (chủ ngữ số không nhiều)

3. Was/am (chủ ngữ số không nhiều)

4. Were (chủ ngữ số nhiều)

5. Are/were (chủ ngữ số nhiều)

6. Were (chủ ngữ số nhiều)

IIE VN) vừa hỗ trợ những thông tin hữu ích quan hệ tới thắc mắc lúc nào sài Was Were trong H Anh. Kỳ vọng nội dung bài viết vừa rồi sẽ hỗ trợ cho khách tham quan những tri thức hữu ích nhất hỗ trợ khách tham quan học tập tốt môn H Anh.