Div ,Mod là phép toán gì ? Trong pascal phép toán mod với số

Phép toán mod

Div ,Mod là phép toán gì ? Trong pascal phép toán mod với số nguyên mang tác dụng gì ? đấy là những khái niemj ko phải thế hệ tuy rằng nhiên những hành khách vẫn thắc mắc lên quan tới vẫn đề này thì sau đây beefdaily.com.vn sẽ hướng dẫn những hành khách tìm hiểu về những quan niệm này ? Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé !

Div Mod la phep toan gi 1

Div ,Mod là phép toán gì ?

Div là phép toán gì ?

Divchia lấy phần nguyên.

VD: 6 div 4 = 1 ( 6 chia 4 bằng 1 dư 2 lấy phần nguyên là một trong)

 • 10 div 3 = 3
 • 13 div 8 = 1
Div ,Mod là phép toán gì ?
Div ,Mod là phép toán gì ?

Mod là phép toán gì ?

Modchia lấy phần dư.

VD: 9 mod 2 = 1 ( 5 chia 2 bằng 2 dư 1 lấy số dư nhé )

 • 12 mod 5 = 2
 • 8 mod 3 = 2

Vì thế vậy Div ,Mod trong pascal và scratch đều mang ý tưởng như trên tuy rằng nhiên phương pháp tính toán thì không giống nhau vì thế mỗi tiếng nói lập trình lại mang đặc trưng riêng.

Nên ta mang thể Tóm lại như sau : Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên mang tác dụng chia lấy phần dư còn phép toán DIV với số nguyên mang tác dụng chia lấy phần nguyên

Giảng giải biện pháp tính div mod

(DIV) Toán tử chia số nguyên chỉ được dùng như một toán tử nhị phân. Mục tiêu của nó là chia số hạng đứng trước nó cho số hạng xếp sau nó.

Kiểu thành quả của phép chia này luôn luôn là kiểu Integer. Nếu số hạng thứ nhị bằng ko (0), lỗi thời kì chạy xảy ra. Ngẫu nhiên số thập phân nào là thành quả của một phép chia thường thì đều bị loại trừ. Vì thế, thành quả của 17 DIV 8 là 2, trong lúc thành quả của 17 DIV 9 là một trong.

Xem thêm:  TOP 10 phần mềm thiết kế sân vườn 3D tốt nhất hiện nay
Giải thích cách tính div mod
Giảng giải biện pháp tính div mod

Toán tử Modulus (MOD) Toán tử modulus (hoặc toán tử phần dư) chỉ được dùng như một toán tử nhị phân. Mục tiêu của nó là chia số hạng đứng trước nó cho số số hạng theo sau nó bằng phương pháp dùng phương pháp chia số nguyên và sau đấy trả về phần còn sót lại của phép chia đấy. Hậu quả của phép toán này luôn luôn mang kiểu Integer. Nếu số hạng thứ nhị bằng ko (0), lỗi thời kì chạy xảy ra. Tại đây là những ví dụ về việc dùng toán tử mô-đun.

 • 17 MOD 8 = 1
 • 17 MOD 9 = 8

Toán tử Mod yêu cầu nhị số. Số trước hết là số được đưa đổi bằng phương pháp dùng hàm môđun và số thứ nhị thay mặt đại diện cho khối hệ thống số đang được dùng. Theo khái niệm, khối hệ thống số tính từ lúc số 0 và kết thúc ở số thứ nhị trừ đi một. Ví dụ, nếu số thứ nhị là mười, khối hệ thống số được dùng là từ 0 tới chín. Vì thế, Mod thay mặt đại diện cho những gì số trước hết đưa đổi thành, nếu khối hệ thống tiến công số chỉ mang số trị giá được chỉ ra bởi vì số thứ nhị và số trước hết buộc phải phát động lại từ số ko.

mod la gì trong tin học
mod la gì trong tin học tập

Ví dụ sau cho thấy một vài sinh hoạt theo Mod : 15 Mod 10 là 5 (vì thế 9 là số ở đầu cuối mang sẵn, 10 được trình diễn bằng phương pháp quay lại từ trên đầu hoặc số ko, 11 là một trong, 12 là 2, v.v.)

 • 6 modulus 10 là 6
 • 10 modulus 10 là 0
 • 127 modulus 10 là 7
Xem thêm:  Giải mã giấc mơ: Nằm mơ thấy ghen, đánh ghen điềm báo gì, lành

Hậu quả tương tự nhau nếu số thứ nhất chia cho số thứ nhị bằng phương pháp chỉ dùng một vài nguyên và phần còn sót lại được trả về dưới dạng trị giá.

Ví dụ về div và mod trong Pascal

Cho phép tính :

 • 10 div 3 = 3
 • 10 mod 3 = 1
Ví dụ về div và mod trong Pascal
Ví dụ về div và mod trong Pascal

Chương trình div và mod trong tin học tập Pascal

program ModDiv; var aNumber: integer; begin aNumber := 54321 write (‘Enter Dmin (10, 100, 1000, 10000): ‘); readln (Dmin); DivNumber := aNumber DIV Dmin; ModNumber := aNumber MOD Dmin; writeln (‘The number is: ‘, aNumber); writeln (aNumber, ‘div ‘, Dmin, ‘ is: ‘, DivNumber); writeln (aNumber, ‘mod ‘, Dmin, ‘ is: ‘, DivNumber); end.

Một biện pháp dùng khác của MOD

program Extractor: var i, n; begin for i := 1 to 24 do begin if (i MOD 2) = 0 then {change 2 to 3 to get every third number} write (i:3); end; end.

Video Trong pascal phép toán mod với số nguyên mang tác dụng gì ?