Phân biệt ON PURPOSE và BY CHANCE – Thích Tiếng Anh

Sẽ giúp đỡ những du khách phân biệt (difference) thân những từ ON PURPOSE BY CHANCE, nội dung bài viết thời điểm hôm nay Yêu thích Giờ Anh mang tới cho du khách những tương đương gần giống ví dụ sinh động để những du khách ghi nhớ được những từ này một biện pháp khối hệ thống nhất. Nội dung bài viết mang bài tập vận dụngđáp án kèm theo.

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

ON PURPOSE BY CHANCE thỉnh thoảng làm cho người sài nhầm lẫn về nét nghĩa, nhất là lúc đặt trong những tương đương của chúng. Tuy rằng nhiên, nếu học tập nhì từ này theo cụm, ko quá không dễ để phân biệt.

ON PURPOSE: cố ýBY CHANCE: vô ý

1. ON PURPOSE

ON PURPOSE mang nghĩa “cố ý, mang chủ ý”

Một vài ba tương đương của từ này mang thể kể tới như: ON PURPOSE = purposely = consciously = deliberately = intentionally.

Ví dụ:

A few bidders inflated the prices on purpose.

He slammed the door on purpose.

I came here on purpose to see you.

2. BY CHANCE

BY CHANCE lại mang tức là “vô tình, vô tình”.

Những thay thế khác của BY CHANCE là: By chance = by mistake = by accident = by coincidence = accidentally

Ví dụ:

They had met by chance at university and finished up getting married. I bumped into her quite by chance in Oxford Street. The pair met often — at first by chance but later by design.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 1. I hope his family know it was an accident and not (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 2. But they’d had a thorough look through his life just to be sure and hit the jackpot entirely (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 3. Perhaps it is no more improbable than anything else that may happen (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in this universe.
 4. You did that (ON PURPOSE/ BY CHANCE)., you cheeky little devil!
 5. Perhaps if it hadn’t happened so sánh handily (ON PURPOSE/ BY CHANCE), he would have engineered a meeting.
 6. I didn’t do it (ON PURPOSE/ BY CHANCE)- it was an accident.
 7. Fortunately, just (ON PURPOSE/ BY CHANCE), I had an appointment the next day with my naturopath and told her what was happening.
 8. She seems to do these things (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 9. He did it (ON PURPOSE/ BY CHANCE), knowing it would annoy her.
 10. Are they doing it (ON PURPOSE/ BY CHANCE)? Probably not.
 11. Several years after they’d split up they met again (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in Paris.
 12. Fire investigators believe the fire was set (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 13. He bought the jacket on a whim, having seen it (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in a shop window.
 14. Its white fur looked unnatural, bleached (ON PURPOSE/ BY CHANCE), for a disguise
 15. Several years after they’d split up they met again (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in Paris.
 16. He wasn’t the kind of bloke to do it (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 17. If I throw one up in the zone, it’s not (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 18. He bought the jacket on a whim, having seen it (ON PURPOSE/ BY CHANCE) in a shop window
 19. I don’t think he stepped on your toes (ON PURPOSE/ BY CHANCE).
 20. Fortunately, just (ON PURPOSE/ BY CHANCE), I had an appointment the next day with my naturopath and told her what was happening.

ĐÁP ÁN

1. ON PURPOSE 11. BY CHANCE 2. BY CHANCE 12. ON PURPOSE 3. BY CHANCE 13. BY CHANCE 4. ON PURPOSE 14. ON PURPOSE 5. BY CHANCE 15. BY CHANCE 6. ON PURPOSE 16. ON PURPOSE 7. BY CHANCE 17. ON PURPOSE 8 ON PURPOSE 18. BY CHANCE 9. ON PURPOSE 19. ON PURPOSE 10. ON PURPOSE 20. BY CHANCE

Trên đó là những xem xét phân biệt ON PURPOSEBY CHANCE. Hy vọng nội dung bài viết một phần hữu ích hỗ trợ những du khách phân biệt rời nhầm lẫn lúc dùng những từ này.

Vui lòng phản hồi xuống phía dưới nếu mang thắc mắc hoặc té sung. Ý kiến của du khách sẽ hỗ trợ Yêu thích Giờ Anh gửi tới những du khách những nội dung hoàn thành và quality nhất.

Mira Vân _ Thichtienganh.com

Coi tiếp bài trong serie

Bài trước: Phân biệt BEEN TO và GONE TO Bài tiếp theo: Phân biệt BENEFIT, PROFIT và ADVANTAGE