Nét nghĩa và cấu trúc ngữ nghĩa của từ – 123doc

Trung tâm của ý nghĩa từ vựng là ý nghĩa biểu niệm. Ý nghĩa biểu niệm cũng là những vi – khối hệ thống với những phần tử hợp thành nhỏ hơn, ko thể phân chia được nữa được gọi là nét nghĩa (nghĩa mùi vị, nghĩa tố, thành tố ngữ nghĩa, hạt nhân ngữ nghĩa…)

Để phân xuất nét nghĩa, người ta vận dụng phép phân tích thành tố nghĩa (analyse componentielle) phổ thông trong lịch sử vẻ vang ngữ nghĩa học tập. J Lyon đang so sánh sánh sự phân xuất này với một tỉ lệ thức mang dạng chung

a : b = c : d

Giả sử ta đặt mối mối quan hệ trên thành những quá số như 2 : 6 = 10 : 30 (1)

Ta mang thể rút ra những phòng ban 1, 2, 3 và 10. Lúc đấy tỉ lệ thức (1) mang dạng như sau: (2 × 1) : (2 × 3) = (10 × 1) : (10 × 3)

Trong biểu thức này 1, 2, 3 là những số yếu tố tức ko thể phân tích thành những quá số nhỏ hơn. 10 ko phải là số yếu tố vì thế thế ta mang thể đặt quá số chung cho 10 bằng những số yếu tố 2, 5 (tức 10 = 2 × 5). Lúc đấy tỉ lệ thức mang dạng: (2 × 1) : (2 × 3) = ((2 × 5) × 1) : ((2 × 5) × 3)

Khi này mỗi số hạng trong 4 số hạng (1, 2, 3, 5) đều là những thành tố tối giản. Những thành tố tối giản trong toán học tập giống như những nét nghĩa trong ngữ nghĩa học tập.

Sự phân xuất nét nghĩa theo tỉ lệ thức toán học tập trên mang thể được minh triệu chứng qua ví dụ tại đây (dẫn theo Lyon)

(1) man (đàn ông) ; woman (nữ giới) ; child (trẻ em) (2) bull (trườn đực) ; cow (trườn chiếc) ; calf (con cái bê)

Ứng dụng tỉ lệ thức toán học tập ta mang

Man : woman : child = bull : cow : calf

↔[(đực)×(người-lớn)] : [(cái)×(người-lớn)] : [(± đực, cái)×(không-người lớn)] = [(đực) × (bò – lớn)] : [(cái) × (bò – lớn)] : [(± đực, cái) × (không – bò lớn)]

Từ khi ta rút ra những nét nghĩa (đực) (chiếc) (người) (trườn) (to) (ko to)

Lý thuyết phân tích thành tố nghĩa này đang mang những quyên góp đáng quan tâm cho sự tăng trưởng ngữ nghĩa học tập, nó chứng tỏ cho ý kiến về phương thức của chiếc được biểu

hiện “nó đang làm cho sự phương thức hóa cú pháp và sự phương thức hóa ngữ nghĩa xích lại sắp nhau hơn” [66, 756]. Tuy rằng nhiên lý thuyết này vẫn chưa khắc phục được một số trong những vấn đề về nét nghĩa như nét nghĩa phân chia tới đâu thì được xem như là tối giản, mang phải nét nghĩa khi nào thì cũng lưỡng phân được ko, mối quan hệ thân những nét nghĩa như vậy nào.

Thu nhận những thành tựu nghiên cứu vãn về ngữ nghĩa học tập trên toàn cầu, những nhà Việt ngữ học tập như Hoàng Phê, Cao Xuân Hạo và đặc trưng là Đỗ Hữu Châu đang mang những công trình xây dựng vận dụng nghiên cứu vãn ngữ nghĩa học tập giờ Việt. Theo Đỗ Hữu Châu nét tức là tín hiệu logic được đưa vào ý nghĩa biểu niệm. Tín hiệu logic này bắt Power từ những tính chất của những sự vật, việc trong thực tiễn vị khách quan. Tại đây chúng ta cần được làm rõ bố phạm trù, phạm trù thực tiễn vị khách quan gồm có những sự vật việc, phạm trù trí tuệ gồm có những luận điểm và phạm trù tiếng nói gồm có những từ. Sự vật, việc trong thực tiễn vị khách quan tồn tại nhờ những tính chất, lúc thế giới trí tuệ những sự vật việc làm thành những luận điểm trong suy nghĩ thì song song những tính chất của sự vật việc trở thành những tín hiệu logic. Những luận điểm lại được gửi vào tiếng nói “tiếng nói hóa” để thành những từ. Quy trình “tiếng nói hóa” những luận điểm cũng là quy trình phát triển thành những tín hiệu logic thành những nét nghĩa của từ. Tương tự, về thực chất, nét tức là những phần nghĩa trình bày tính chất sự vật nhưng mà từ biểu thị. Nó đó là những mẩu, những mảnh, những phiến đoạn của suy nghĩ được đưa sang trọng tiếng nói để “tiếng nói hóa”. Nhưng ko phải tính chất nào của sự vật, tín hiệu logic nào của luận điểm cũng đều trở thành nét nghĩa. Theo Đỗ Hữu Châu “chỉ những tính chất nào tạo sự tương đồng và sự đối lập về mặt ngữ nghĩa thân những từ thì tính chất đấy thế hệ trở thành nét nghĩa của ý nghĩa biểu niệm” [5, 118]. Tóm lại nét tức là những thông tin ngữ nghĩa nhỏ nhất của từ.

Ý nghĩa biểu niệm là tập trung của một số trong những nét nghĩa. Đó là một tập trung mang quy tắc và mang những mối quan hệ nhất mực. Những nét nghĩa trong cấu trúc biểu niệm của một từ mang sự khác lạ về đặc thù. Với nét nghĩa chung, nói chung cho nhiều từ (thường xuyên gọi là loại mùi vị), mang nét nghĩa riêng, rõ ràng cho từng từ (thường xuyên gọi là biệt mùi vị). Đặc điểm chung và riêng

của những nét nghĩa cũng chỉ mang tính tương đối. Nét nghĩa đi sau là riêng so sánh với nét nghĩa đi trước nhưng mang thể là chung so sánh với nét nghĩa đi sau nữa.

Những nét nghĩa trong cấu trúc biểu niệm của từ luôn luôn mang mối quan hệ quy định cho nhau. Nó được sắp xếp theo mối quan hệ tương phù hợp với nhau trong đấy nét nghĩa đứng trước là nền móng cho nét nghĩa xếp sau, nét nghĩa xếp sau thuyết minh cho nét nghĩa đứng trước. Nói như phương pháp hiểu của C. J. Fillmore thì nét nghĩa đứng trước là nét nghĩa tiền giả thiết (pre’suppose) cho chiếc được đề ra (pose) ở nét nghĩa đi sau và nét nghĩa đi sau lại là tiền giả thiết cho chiếc được đề ra trong nét nghĩa đi sau nữa. Tiền giả thiếtchiếc đề ra cứ luân gửi trong ý nghĩa biểu niệm của từ. Nếu những nét nghĩa mang mối quan hệ ko tương hợp thì từ sẽ tách ra thành những nghĩa không giống nhau.

Ngoài đặc trưng về đặc thù, mối quan hệ, nét nghĩa còn mang những tác dụng nhất mực. Đấy là tác dụng tổ chức phương tiện trong khối hệ thống và tác dụng tổ chức văn phiên bản trong lời nói. Tác dụng tổ chức phương tiện của nét tức là tác dụng đảm bảo cho sự tồn tại của một từ trong khối hệ thống. Tác dụng tổ chức văn phiên bản trong lời nói là tác dụng quy định “phương pháp sài từ, quy định hình thức liên kết nó với những từ khác trong câu” [5, 120] thường xuyên nói rõ ràng hơn cũng nhờ những nét nghĩa “những từ mang thể liên kết được cùng nhau để tạo ra những tổ hợp to hơn phục vụ làm việc tiếp xúc” [66, 21].

Nét nghĩa tạo nên nên ý nghĩa của những từ. Nó là cơ sở để đảm bảo tính khối hệ thống ngữ nghĩa trong từ nhiều nghĩa song song cũng là cơ sở cho sự gửi đổi ý nghĩa của từ.