Mine là gì? Phân biệt My và Mine – – Daful Bright Teachers

My mine là gì

My và Mine là gì? phân biệt my và mine trong giờ anh. Khách tham quan hãy nhờ rằng còn sở hữu một số trong những bài tập phía dưới hỗ trợ hiểu hơn về kiểu cách dùng của My và Mine nhé.

phan biet my mine 1

Hình ảnh minh họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ sở hữu của danh từ I.

Mine: của tôi

Ex: – That car is mine. (Chiếc xe cộ kia của tôi).

-Trang is an new friend of mine. (Trang là 1 trong những người khách tham quan thế hệ của tôi).

– I am going to Paris next week. When, I am here, I hope to visit a friend of mine. (Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. Lúc đấy, tôi ở đây, tôi hy vọng tới thăm một người khách tham quan của tôi).

2. Mùi vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thông thường sở hữu mùi vị trí xếp sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ (cụm giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine mang tức là một kho hiểu biết về người nào đấy/ mẫu gì đấy.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tôi là 1 trong những kho hiểu biết về lịch sử hào hùng của mái ấm gia đình Công ty Đà Nẵng Discovery).

4. Vai trò của Mine là 1 trong những động từ.

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

Xem thêm:  Hình xăm song long - Ý nghĩa và những điều cần biết

➔ Mine với vai trò là 1 trong những động từ được dùng trong nghành quân sự.

Ex: The cruiser was mined and sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm trong 2 phút).

B. Phân biệt Mine và My.

– Mine là đại từ sử hữu của danh từ I. Còn My là tính từ sử hữu của danh từ I.

– Mine và My đều mang tức là của tôi.

Ex: – This house is mine. (Ngôi nhà này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu quý của anh).

– Trong câu, sau My là 1 trong những danh từ. Còn Mine được đánh giá như một danh từ nên ko cần sở hữu một danh từ xếp sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vở viết lách của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vở viết lách kia là của tôi).

C. Một vài bài tập để phân biệt Mine và My.

1. Minh’s car is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ and yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so sánh far this season. (Mine/My)

7. I am going to Ho Chi Minh City next week. When, I am here, I hope to visit a friend of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

Xem thêm:  Biển số xe 11 ở tỉnh nào? Biển số xe Cao Bằng là bao nhiêu?

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into a number of foreign languages. (Mine/My)

Đáp án:

1. Mine

2. Mine

3. mine

4. my

5. My

6. My

7. mine

8. my

9. My

10. My

Định Nghĩa –

  • Mind là gì? Cấu trúc và biện pháp sài Mind trong giờ anh

  • Be about to là gì? Be going to là gì? Phương pháp phân biệt

  • Intonation là gì – Quy tắc ngữ điệu trong Giờ Anh cần tóm

  • Kind of, Soft of là gì – Phương pháp sài cần phải biết

  • Compound Nouns là gì – Phương pháp kiến tạo danh từ ghép

  • Come up with là gì? những cụm từ thông dụng đi với Come

  • Past participle là gì, biện pháp sài trong Giờ Anh