Div mod là gì? Hướng dẫn sử dụng div mod để giải bài toán Pascal

Div mod là gì? Đấy là một dạng toán cần thiết, các bạn sẽ phải gặp gỡ thông thường xuyên trong chương trình học tập nên cần được cầm vững vàng lý thuyết rưa rứa phương pháp làm bài tập.

Nội dung bài viết thời điểm hôm nay, bangxephang sẽ trả lời cụ thể cho các bạn biết div mod là gì, cụ thể phương pháp dùng div mod ra sao và hướng dẫn giải bài tập rõ ràng với dùng div mod. Cùng theo dõi ngay lập tức nhé.

Coi thêm nội dung bài viết về tri thức tin học tập: Hướng dẫn phương pháp tính hàm VALUE

Div mod là gì?

Div là một trong những thuật toán của Pascal, là phép chia lấy phần nguyên.

Mod là phép chia lấy phần dư trong toán Pascal.

Biện pháp phân biệt div mod là gì?

Để phân biệt div mod, bangxephang sẽ lấy một ví dụ rõ ràng để độc giả dễ dàng tưởng tượng.

25 div 4 = 6 , 25 mod 4 = 1

Vì như thế: 25 chia 4 được 6 dư 1. Và div thì lấy phần nguyên là 6, mod thì lấy phần dư là một trong.

Ứng dụng của div mod trong Pascal

Div mod sử dụng để tách những chữ số của một trong những nguyên

Lấy ví dụ số 123456. Ta với: 123456 mod 10 = 6, lấy được 6 số ở đầu cuối, tiếp tới 123456 div 10 = 12345 bỏ đi chữ số ở đầu cuối rồi, 12345 mod 10 = 5 thì lại lấy được chữ số 5. Cứ nối tiếp tương tự sẽ tách ra được toàn thể chữ số của số nguyên 123456.

Ví dụ rõ ràng vấn đề div mod là gì

Tại đây sẽ là phương pháp giải rõ ràng cho vấn đề trên.

div mod la giiii

Ý nghĩa của chương trình

Nếu n = 0 thì cho đổi mới đếm là một trong còn nếu ko thì cho đổi mới đếm là 0. Đấy là đoạn mã để xử lý ngôi trường hợp đặc thù là n = 0, nếu ngôi trường hợp này xảy ra thì chương trình trên sẽ ko triển khai vòng lặp phía sau và đưa ra Tóm lại ngay lập tức số với 1 chữ số và tổng những chữ số bằng 0.

Tùy từng độ không dễ của đề bài nhưng mà thông thường xuất hiện những ngôi trường hợp đặc thù không giống nhau, ta cần lập trình để xử lý riêng những ngôi trường hợp này chứ ko máy móc theo một chương trình nhất mực.

Vòng lặp While sẽ thường xuyên lặp lại những trọng trách:

  • Tách từng chữ số của số nguyên ra (từ phải quý phái trái) – Sài phép toán mod
  • Sau lúc tách được bỏ bớt chữ số đấy – Sài phép toán Div

Một vài ba dạng toán div mod trong pascal

Hướng dẫn sử dụng mod tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số ngẫu nhiên

Để tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số, ta sử dụng hàm mod. Ví dụ đoạn chương trình như sau:

uses crt;

var a,b,tg,i,tong:integer;

function tinh(x,y:integer):integer;

begin

tg:= x mod y;

if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);

end;

BEGIN

clrscr;

write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

tong:=1;

for i:=2 to abs(a+b) do

if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;

writeln(‘Tong 2 so sánh la: ‘,a+b);

writeln(‘Hieu 2 so sánh la: ‘,a-b);

writeln(‘Tich 2 so sánh la: ‘,a*b);

writeln(‘Thuong 2 so sánh la: ‘,a/b:0:4);

writeln(‘UCLN 2 so sánh la: ‘,tinh(a,b));

writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);

readln

END.

Tính tổng những chữ số của một trong những bằng phép div và mod

Ví dụ phương pháp vận dụng div mod vào vấn đề tính tổng những chữ số của một trong những:

BEGIN

clrscr;

write(‘Nhap 1 so sánh co 3 chu so sánh: ‘);readln(a);

tong:= a mod 10;

a:=a div 10;

tong:=tong+a mod 10;

a:=a div 10;

tong:=tong+a mod 10;

writeln(‘Tong cac chu so sánh do la: ‘,tong);

readln

END.

Video hướng dẫn dùng div mod trong lập trình pascal

Để củng cố tri thức tin học tập văn phòng về kiểu cách dùng div mod trong pascal, các bạn với thể theo dõi video sau đây nhé:

Tổng kết

Kỳ vọng trải qua nội dung bài viết trên đây của bangxephang, độc giả vẫn với thể biết được rõ ràng div mod là gì, phương pháp dùng div mod trong pascal rưa rứa những xem xét lúc dùng div mod. Chúc độc giả tiếp thu kiến thức thật tốt và hãy nối tiếp theo dõi bangxephang để update thêm nhiều thông tin, tri thức có lợi khác nhé.