Mạch Schmitt Trigger sử dụng Op-Amp – Vanhoahoc.vn

mạch kích hoạt schmitt với op amp

Mạch kích hoạt Schmitt còn được gọi là mạch so sánh sánh phản hồi. mạch được kiểu dáng với một phản hồi cởi mở và bởi vậy sẽ tạo ra đưa mạch Output. Ngoài ra, dùng phản hồi điện áp dương thay vì thế phản hồi tiêu cực sẽ cung ứng điện áp phản hồi cho điện áp input đầu vào thay vì thế ngăn lại nó. Dùng mạch này hỗ trợ loại trừ những trắc trở trong việc phát hiện chéo cánh do tín hiệu tần số thấp và điện áp nhiễu input đầu vào.

Sơ đồ vật mạch cho bộ kích hoạt schmitt được hiển thị phía dưới. đây về cơ phiên bản là 1 trong mạch so sánh sánh đảo ngược với phản hồi cởi mở. Mục tiêu của mạch là đưa đổi ngẫu nhiên dạng sóng input đầu vào với hình dạng đều đặn hoặc ko đều thành xung hoặc điện áp Output sóng vuông. vì thế vậy nó cũng với thể được gọi là máy tạo sóng vuông.

177 007 1563357570

Như được hiển thị trong sơ đồ vật mạch, bộ chia điện áp với điện trở rdiv1 và rdiv2 được đặt trong phản hồi cởi mở của amp op 741. Những trị giá tương tự của rdiv1 và rdiv2 được dùng để lấy trị giá điện trở rpar = rdiv1 | | rdiv2 mắc tiếp nối với điện áp input đầu vào. rpar được dùng để hạn chế điện áp bù. điện áp trên r1 được đưa trở lại input đầu vào ko đảo. điện áp input đầu vào (vi) kích hoạt hoặc thay đổi tình trạng Output vout bất kỳ lúc nào mức điện áp của nó tăng trên một trị giá ngưỡng nhất mực được gọi là điện áp ngưỡng trên (vupt) và điện áp ngưỡng dưới (vlpt). / pvàgt;

Giả sử điện áp input đầu vào đổi thay tần với trị giá dương nhỏ. điều này sẽ tạo ra một trị giá âm. điện áp âm này được đưa trở lại cực ko nghịch đảo (+) của op amp trải qua bộ chia điện áp. bởi vậy, trị giá của điện áp âm được cấp lại cho cực dương tạo thêm. trị giá của điện áp âm tăng trở lại cho tới lúc mạch được đưa vào tình trạng bão hòa âm (-vsat). kế tiếp nếu điện áp input đầu vào đổi thay tần với trị giá âm nhỏ. điều này sẽ tạo ra một trị giá dương ở Output. điện áp dương này được đưa trở lại cực ko nghịch đảo (+) của op amp trải qua bộ chia điện áp. bởi vậy, trị giá của điện áp dương cấp trở lại anôt tạo thêm. trị giá của điện áp dương lại tăng cho tới lúc đưa mạch vào tình trạng bão hòa dương (+ vsat). đấy là lý do vì sao mạch còn được gọi là bộ so sánh sánh với phản hồi.

177 007 1 1563357570

lúc vout = + vsat, điện áp trên rdiv1 trở thành điện áp ngưỡng trên (vupt). điện áp input đầu vào, vin, phải cởi mở hơn một tí so sánh với vupt để Output vo thay đổi từ + vsat thành -vsat. lúc điện áp input đầu vào nhỏ hơn vupt, điện áp Output vout là + vsat.

ngưỡng điện áp trên: vupt = + vsat (rdiv1 / [rdiv1 + rdiv2])

lúc vout = -vsat, điện áp trên rdiv1 được gọi là điện áp ngưỡng dưới (vlpt). điện áp input đầu vào, vin, phải âm hơn một tí so sánh với vlpt để Output vo thay đổi từ -vsat thành + vsat. lúc điện áp input đầu vào nhỏ hơn vlpt, điện áp Output vout là -vsat.

ngưỡng điện áp thấp hơn : vlpt = -vsat (rdiv1 / [rdiv1 + rdiv2])

nếu những trị giá của vupt và vlpt tốt hơn điện áp nhiễu input đầu vào, thì phản hồi cởi mở sẽ loại trừ những đưa đổi Output sai. Với sự trợ hỗ trợ của phản hồi cởi mở, điện áp Output sẽ nhanh chóng chóng đưa đổi thân điện áp bão hòa dương và âm.

muộn

Do vì thế mạch so sánh sánh với phản hồi cởi mở, sẽ với độ trễ ở Output. lúc input đầu vào của bộ so sánh sánh to hơn vupt, Output của nó đi từ + vsat thành -vsat và trở về tình trạng ban sơ + vsat, lúc trị giá input đầu vào nhỏ hơn vlpt. Như vậy được trình bày trong hình tiếp sau đây. điện áp trễ với thể được tính bằng hiệu thân điện áp ngưỡng trên và ngưỡng dưới.

vlate = vupt – vlpt

những trị giá vupt và vlpt được trình diễn từ những phương trình:

v delay = + vsat (rdiv1 / rdiv1 + rdiv2) – {-vsat (rdiv1 / rdiv1 + rdiv2)}

delay = (rdiv1 / rdiv1 + rdiv2) {+ vsat – (-vsat)}

177 007 2 1563357570

ứng dụng kích hoạt schmitt

Bộ kích hoạt schmitt chủ yếu đuối được dùng để đưa sự thay đổi điện áp input đầu vào rất lờ lững thành Output với sự thay đổi dạng sóng đột ngột xảy ra ở xác thực một trị giá nhất mực của điện áp input đầu vào. mạch với thể được dùng cho toàn bộ những ứng dụng dùng một bộ so sánh sánh chung.