Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 11: Đại Cương Hóa Hữu Cơ Và Hiđrocacbon

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất của cacbon (trừ những hợp chất đơn thuần như CO, CO2, HCN, những muối cacbonat, muối xianua thường xuyên muối cacbua,…).

Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học tập nghiên cứu vớt về những hợp chất hữu cơ.

– Điểm sáng kết cấu:

 • Buộc phải phải chứa nguyên tử Cacbon (C) trong thành phần của hợp chất hữu cơ. Những nguyên tử C link cùng nhau và link với những nguyên tử khác, thông thường là với Hidro (H), sau đấy tới Oxy (O), Nito (N), một trong những hợp chất chứa cả lưu huỳnh (S) và Photpho (P),…

 • Liên kết hóa học tập trong những hợp chất hữu cơ chủ yếu ớt là link cùng hóa trị. Những phản xạ thông thường ra mắt lờ lững và ko xảy ra trọn vẹn, ko ra mắt theo một hướng nhất mực. Con số những hợp chất hữu cơ lên tới tầm 10 triệu chất, nhiều hơn thế nữa hẳn so sánh với con số những chất vô sinh chỉ sở hữu tầm 100.000 chất.

hợp chất hữu cơ - đại cương hóa hữu cơ

– Đặc thù vật lý cơ:

 • Dễ dàng bay tương đối, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, thường bền với nhiệt độ, dễ dàng cháy hơn so sánh với những hợp chất vô sinh.

 • Hầu hết những hợp chất hữu cơ ko tan trong nước nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

– Tính hóa chất :

 • Hồ hết những phản xạ thông thường ra mắt lờ lững ko xảy ra trọn vẹn và ra mắt theo nhiều chiều hướng không giống nhau, tạo ra hỗn hợp nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi tên những hợp chất hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ thông thường được phân thành 2 loại:

– Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa nhì yếu tố là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ sở hữu những link đơn (CH4, C2H6,…)

 • Hiđrocacbon ko no: sở hữu cả những link đơn và link đôi, link cha (C2H4, C2H2,…)

 • Hiđrocacbon thơm: sở hữu vòng benzen trong phân tử (C6H6, C7H8,…).

– Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài những yếu tố C và H thì còn chứa những yếu tố khác như O, N, Cl, S, P,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,…

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp chất hữu cơ - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo dạng mạch Cacbon:

– Mạch hở: Những yếu tố hóa học tập cấu trúc nên mạch ở dạng thẳng hoặc ko đóng thành vòng khép kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng thẳng.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch sở hữu phân nhánh.

– Mạch vòng: Những yếu tố hóa học tập cấu trúc nên mạch đóng vòng lại thành dạng vòng khép kín.

 • Đồng vòng: những nguyên tử Cacbon đóng vòng lại tạo thành vòng khép kín.

 • Dị vòng: Vòng khép kín được tạo thành từ những nguyên tử C và sở hữu sự tham gia của những nguyên tử của yếu tố hóa học tập khác như O, N,…

2.2. Gọi tên những hợp chất hữu cơ (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên thường gọi khối hệ thống theo danh pháp IUPAC

Tên gốc – chức: tên phần gốc + tên phần định chức

Tên thay thế: tên phần thế + tên mạch C chính + tên phần định chức

tên thay thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi tên một phương pháp xác thực những hợp chất hữu cơ, những em cần học tập nằm trong phương pháp gọi tên những số đếm và tên mạch C chính.

Số đếm

Tên

Mạch Cacbon chính

Tên

1

mono

C

Met

2

di

C – C

Et

3

tri

C – C – C

Prop

4

tetra

C – C – C – C

But

5

penta

C – C – C – C – C

Pent

6

hexa

C – C – C – C – C – C

Hex

7

hepta

C – C -C – C – C – C – C

Hep

8

octa

C – C – C – C – C – C – C – C

Oct

9

nona

C – C – C – C – C – C – C – C – C

Non

10

deca

C – C – C -C – C – C – C – C – C – C

Dec

Tên những gốc Hidrocacbon nên biết:

 • Tên gốc = tên mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Những gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH – : vinyl

 • CH2 = CH – CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên thường gọi thường thì

Tên thường thì của những hợp chất hữu cơ thông thường được đặt theo xuất xứ tìm ra chúng, một trong những sở hữu thể sở hữu phần đuôi để chỉ rõ hợp chất nằm trong loại nào. Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến).

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm áp).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Tệ Bạc hà).

3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát (CTTQ)

Cho biết thông tin về những yếu tố sở hữu trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát CxHyOzNt, ta biết hợp chất hữu cơ này được kết cấu từ những yếu tố C, H, O và N.

3.2. Công thức đơn thuần nhất (CTĐGN)

3.2.1. Khái niệm

Công thức đơn thuần nhất là công thức trình bày tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của những yếu tố trong phân tử.

3.2.2. Biện pháp thiết lập công thức đơn thuần nhất

Thiết lập công thức đơn thuần nhất của HCHC CxHyOzNt tức là thiết lập tỉ lệ:

 • x : y : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : y : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong đấy n: số nguyên dương và CTĐGN: Công thức đơn thuần nhất). Xác định n để tìm CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Khái niệm

Công thức phân tử là công thức trình bày con số nguyên tử của mỗi yếu tố trong cấu trúc phân tử của nó.

3.3.2. Biện pháp thiết lập công thức phân tử

Mang cha phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Biện pháp 1: Nương tựa thành phần % khối lượng những yếu tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, ta sở hữu tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ khi ta sở hữu :

 • x = M.%mC/(12.100);

 • y = M.%mH/(1.100);

 • z = M.%mO/(16.100);

Biện pháp 2: Nương tựa CTĐGN (công thức đơn thuần nhất).

Cách 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của hợp chất hữu cơ là: (CTĐGN)n (với n ∈ N) Cách 2: Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng cho hợp chất hữu cơ sở hữu chứa link cùng hóa trị, ko vận dụng cho hợp chất sở hữu link ion). Cách 3: Nương tựa biểu thức k để tậu trị giá n, khi đó tìm ra CTPT (công thức phân tử) của hợp chất hữu cơ.

 • Giả sử một hợp chất hữu cơ sở hữu CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số link $pi$ và vòng của phân tử được gọi là độ bất bão hòa của phân tử đấy.

 • Công thức tính độ bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số link $pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Xem thêm:  TOP tâm súng Counter-Strike 2 crosshair tốt nhất

Biện pháp 3: Tính trực tiếp theo khối lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4-z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Vận dụng định luật bảo toàn yếu tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng khối lượng những yếu tố

Thành phầm cháy của hợp chất hữu cơ như CO2, H2O,… được hấp thụ vào những bình:

 • Thành phầm là những chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, những muối khan → khối lượng bình tăng đó là khối lượng nước;

 • Những bình hấp thụ CO2 thông thường là dung dịch bazơ → khối lượng bình tăng đó là khối lượng CO2.

 • Thường bắt gặp ngôi trường hợp việc sẽ cho hỗn hợp thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào bình đựng nước vôi trong hoặc vào dung dịch Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng dung dịch tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng dung dịch tránh: mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích yếu tố trong hợp chất hữu cơ 4.1. Phân tích định tính Mục tiêu: Xác định những yếu tố nào sinh ra trong thành phần hợp chất hữu cơ. Nguyên tắc: Chuyển những yếu tố sinh ra trong hợp chất hữu cơ thành những chất vô sinh đơn thuần sau đấy nhận diện chúng bằng những phản xạ đặc trưng. Phân tích định lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích định lượng Mục tiêu: Xác định thành phần % về khối lượng của những yếu tố sinh ra trong phân tử hợp chất hữu cơ. Nguyên tắc: Cân nặng xác thực khối lượng của hợp chất hữu cơ. Sau đấy gửi yếu tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2 rồi xác định xác thực khối lượng hoặc thể tích của những chất tạo thành. Từ khi tính được % khối lượng những yếu tố. phân tích định tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác định khối lượng mol phân tử:

+ Nương tựa tỉ khối của chất hữu cơ so sánh với ko khí hoặc so sánh với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Những chất không dễ bay tương đối hoặc ko bay tương đối được xác định bằng phương pháp nghiệm lạnh lẽo hoặc nghiệm sôi.

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp chất hữu cơ sở hữu thành phần phân tử hơn thường nhau một thường xuyên nhiều group CH2 nhưng sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự nhau được gọi là những chất đồng đẳng cùng nhau, chúng hợp thành hàng đồng đẳng.

Gicửa ải yêu thích: Mặc dù những chất trong cùng hàng đồng đẳng sở hữu công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng do chúng sở hữu kết cấu hoá học tập tương tự nhau nên sở hữu đặc thù hoá học tập cũng tương tự nhau.

Ví dụ: Những hiđrocacbon trong hàng: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, chất phía sau hơn chất liền trước 1 group CH2 và đều sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp chất sở hữu kết cấu không giống nhau nhưng sở hữu chung công thức phân tử gọi là những chất đồng phân.

Gicửa ải yêu thích: Những chất đồng phân là những chất sở hữu cùng công thức phân tử nhưng sở hữu kết cấu hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol sở hữu kết cấu H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete sở hữu kết cấu H3C-O-CH3, vì thế vậy tuy công thức phân tử tương tự nhau nhưng chúng là những chất không giống nhau, sở hữu đặc thù không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 chất trọn vẹn không giống nhau (đặc thù không giống nhau) nhưng lại sở hữu chung công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết hóa học tập và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học tập

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo bởi vì 1 cặp electron sử dụng chung được gọi là link đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại link σ. Liên kết đơn thân 2 nguyên tử được trình diễn bằng 2 dấu chấm hoặc 1 gạch nối.

6.1.2. Liên kết $pi$

Liên kết tạo bởi vì 2 cặp electron sử dụng chung được gọi là link đôi. Liên kết đôi này bao gồm 1 link σ và 1 link $pi$, trình diễn bằng 4 dấu chấm hoặc 2 gạch nối thân 2 nguyên tử.

Liên kết tạo bởi vì 3 cặp electron sử dụng chung được gọi là link cha. Liên kết cha này bao gồm 1 link σ và 2 link $pi$, trình diễn bằng 6 dấu chấm hoặc 3 gạch nối thân 2 nguyên tử.

Liên kết đôi và link cha gọi là link bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ

6.2.1. Liên kết σ

Đó là link bền nhất trong những loại link kết cấu nên hợp chất hữu cơ .

Là link tạo thành nền tảng chính cho mạch cacbon.

Nếu ko sở hữu link σ thân nhì nguyên tử thì ko thể tạo nên link $pi$ thân nhì nguyên tử đấy.

a. Phản ứng thế bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: Những Cacbon trong mạch C sở hữu bậc ứng với số Cacbon nhưng nó link trực tiếp xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi link C-H bị bẻ gãy thì theo trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao sẽ dễ dàng bị gãy hơn.

 • Phản ứng thế của C-H xảy ra ở ngẫu nhiên link C-H nào trong phân tử hợp chất hữu cơ ko chứa link $pi$ của C với C.

 • Tạo ra nhiều thành phầm thế:

 • Thành phầm chính: thành phầm thế vào mùi vị trí C bậc đỉnh cao.

 • Thành phầm phụ: là thành phầm thế vào những mùi vị trí C còn sót lại.

 • Phương trình hóa học tập tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều chất (đồng phân) bao hàm thành phầm chính lẫn thành phầm phụ.

Xem thêm:  Bức ảnh chúc mừng sinh nhật hài hước, troll, độc đáo

b. Phản ứng cracking bẻ gãy link C-C:

Đó là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon không dễ xảy ra nên cần nhiệt độ (to), xúc tác (xt), áp suất (p) nhất mực.

Phản ứng chỉ xảy ra ở hợp chất Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa link $pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo ra thành phầm là 1 trong ankan và 1 anken:

Phương trình hóa học tập tổng quát:

 • CnH2n+2 -cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo ra 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $pi$

a. Phản ứng cùng vào link $pi$:

Trong link C = C sở hữu 1 link $pi$ trong C ≡ C sở hữu 2 link $pi$ đều dễ dàng dàng bị bẻ gãy để tạo thành những link σ vững bền hơn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $pi$ thân 2 Cacbon bị bẻ gãy để tạo thành 2 link σ C-Br vững bền hơn.

  • Một $pi$ phản xạ với một Br2.

 • Khi cùng vào thành phần bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) thành phần X được ưu tiên gắn vào mùi vị trí C bậc cao.

 • Thành phầm chính: lúc X gắn vào mùi vị trí C bậc cao.

 • Thành phầm phụ: lúc X gắn vào những mùi vị trí C còn sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH – CH3 + HCl → CH3 – CHCl – CH3 (thành phầm chính)

  • CH2 = CH – CH3 + HCl → CH2Cl – CH2 – CH3 (thành phầm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – link $pi$:

Là phản xạ bẻ gãy link $pi$ để tạo ra link σ connect những phân tử monome tạo thành phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C – CH = CH2 (nhiệt độ, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua thường xuyên còn gọi là P.V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét hợp chất R – C ≡ CH : H trong ngôi trường hợp này là H linh động sở hữu năng lực tạo phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh phóng thích H2.

 • AgNO3/NH3 tạo kết tủa muối Ag.

 • Ví dụ :

  • R – C ≡ CH + Na → R – C ≡ CNa + H2

  • R – C ≡ CH + Ag2O → R – C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là thành phần tượng trưng cho dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức bộ tài liệu ôn tập tri thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập về hóa học tập hữu cơ trong đề thi Hóa THPT Quốc Gia ngay lập tức

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Hàng đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,….

Đồng phân:

 • Chỉ sở hữu đồng phân mạch C (dạng mạch thẳng, mạch nhánh).

 • Biện pháp viết lách đồng phân:

  • Viết mạch C thẳng. Ta được đồng phân trước hết mạch thẳng.

  • Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng của mạch để gắn C vào nhánh, tới lúc số C làm nhánh bằng với số C của mạch chính thì ngừng lại.

  • Ngã sung thêm những nguyên tử H để thu được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính nhanh chóng của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp:

 • Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Tiến công số: C số 1 được quy ước là C sắp mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ mùi vị trí nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số nguyên tử C nhưng link với C đang xét: C bậc 1 link với một C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung quanh.

Đặc thù vật lý cơ

 • Nhẹ hơn nước và sắp như ko tan trong nước, tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

 • Trong điều khiếu nại thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp theo (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở đi ở dạng rắn.

 • Điểm sáng: Chỉ bao gồm những link đơn.

Tính hóa chất

 • Phản ứng thế là một trong phản xạ đặc trưng của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) trong ankan bị thay thế bởi vì yếu tố halogen trong điều khiếu nại sở hữu ánh sáng sủa hoặc đun nóng.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác yêu thích hợp, ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách thành những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken sở hữu 2 loại đồng phân là đồng phân kết cấu (mạch C và mùi vị trí nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân kết cấu:

 • Biện pháp viết lách đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt mùi vị trí link đôi thích hợp. Ta thu được những đồng phân mạch thẳng.

 • Tách 1 C ra làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và mùi vị trí nối đôi, rà soát hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những mùi vị trí nhánh không giống nhau tới lúc số C làm nhánh bằng với số C của mạch chính thì ngừng lại.

 • Ngã sung thêm những nguyên tử H để thu được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân cấu tạo C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của nguyên tử C mang nối đôi không giống nhau thì sẽ làm xuất hiện đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,…) sở hữu phân tử khối to hơn thuộc cùng về 1 phía với nối đôi sẽ thu được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế sở hữu phân tử khối to hơn thuộc khác phía sẽ thu được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất, sở hữu chứa nối đôi và nhiều nhánh nhất.

 • Tiến công số: C số 1 tính từ C sắp mùi vị trí nối đôi nhất.

 • Tên: Số chỉ mùi vị trí nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính – số chỉ mùi vị trí nối đôi – en.

hoa-huu-co

Điểm sáng kết cấu: mạch hidocacbon phải sở hữu một link đôi, trong đấy sở hữu một link π và một link σ.

Xem thêm:  Áo sát nách nữ mặc với gì? 18 Tips mix đồ với áo sát nách giúp nàng thêm cá tính

Đặc thù vật lí:

 • Nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

 • Trong điều khiếu nại thông thường, C2 → C4 tồn tại ở dạng khí, C5 trở đi tồn tại ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng cũng sẽ tăng theo.

Đặc thù hoá học tập của anken:

 • Phản ứng đặc trưng là phản xạ cùng (vì thế sở hữu link π dễ dàng bị phá huỷ, thường bền):

 • Anken nếu cùng H2 sẽ sinh ra ankan ứng; nếu cùng với halogen thường xuyên hợp chất halogen sẽ sinh ra dẫn xuất của halogen; nếu cùng với nước sẽ sinh ra ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng với những hợp chất ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vào mùi vị trí C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vào mùi vị trí C bậc cao.

– Phản ứng trùng khớp

– Phản ứng lão hóa

– Phản ứng làm mất màu sắc dung dịch KMnO4 và mất màu sắc dung dịch brom là 2 phản xạ đặc trưng sử dụng để nhận diện anken. Ứng dụng của anken: ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở nhưng trong phân tử sở hữu chứa một nối cha.

Công thức tổng quát: CnH2n – 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân mùi vị trí nối cha, ankin ko sở hữu đồng phân hình học tập. Biện pháp viết lách đồng phân:

 • Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt mùi vị trí link cha. Ta thu được đồng phân mạch thẳng.

 • Tách 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và mùi vị trí nối cha, rà soát hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những mùi vị trí nhánh không giống nhau tới lúc số C ở làm nhánh bằng với số C của mạch chính thì ngừng lại.

 • Ngã sung thêm những nguyên tử H để thu được đồng phân hoàn hảo.

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất, sở hữu chứa nối cha và nhiều nhánh nhất.

  • Tiến công số:C số 1 tính từ C sắp mùi vị trí nối cha nhất.

  • Tên: Số chỉ mùi vị trí nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính – số chỉ mùi vị trí nối cha – in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên thường gọi thông thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C – CH3: metylaxetilen

 • CH ☰ C – CH2 – CH3: etylaxetilen

 • CH3 – C ☰ C – CH3: dimetylaxetilen

Tính hóa chất:

 • Phản ứng cùng

phản ứng cộng của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị hợp, tam hợp của axetilen

 • Phản ứng thế: nhận diện ank – 1 – in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng lão hóa

phản ứng oxy hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở nhưng trong phân tử sở hữu chứa 2 nối đôi.

Công thức tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

Phân loại:

 • Ankađien sở hữu 2 nối đôi liên tục nhau

 • Ankađien sở hữu 2 nối đôi phương pháp một nối đơn (thường xuyên còn gọi là ankađien liên hợp, ankadien loại này được ứng dụng tối đa)

 • Ankađien sở hữu 2 nối đôi phương pháp nhau nhiều nối đơn,….

Đặc thù hoá học tập: Ankađien sở hữu những đặc thù hoá học tập tương tự như anken.

phản ứng cộng của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng cộng của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: điều chế những polime sở hữu tính đàn hồi cao sử dụng trong sản xuất cao su mềm.

Tham khảo ngay lập tức bộ tài liệu tổng ôn tri thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập trong đề thi Hóa THPT Quốc gia

7.5. Hàng đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm nhưng trong phân tử chứa một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n – 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen sở hữu đồng phân về mùi vị trí group ankyl trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chính.

 • 6 mùi vị trí C trên vòng benzen đó là 6 mùi vị trí để gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

Tên thường gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Tiến công số sao cho chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở mùi vị trí 1 và 2 cùng nhau, ta gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở mùi vị trí 1 và 3 cùng nhau, ta gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở mùi vị trí 1 và 4 cùng nhau, ta gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Điểm sáng kết cấu: Vòng benzen rất vững bền vì thế sở hữu 3 link đơn xen kẽ thân 3 link đôi.

Đặc thù hoá học tập:

 • Phản ứng thế:

  • Khi sở hữu xúc tác Fe, nhiệt độ sẽ xảy ra phản xạ thế vào nhân thơm.

  • Khi sở hữu ánh sáng sủa, nhiệt độ sẽ xảy ra phản xạ thế vào mùi vị trí nhánh.

 • Quy tắc thế vào nhân benzen:

  • Khi vòng benzen đang sở hữu sẵn group thế ankyl thì những group thế tiếp theo ưu tiên thế vào mùi vị trí ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen đang sở hữu sẵn group thế COOH, gốc R chứa link đôi, NO2, group thế tiếp theo được ưu tiên thế vào những mùi vị trí meta (3, 5).

phản ứng cộng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng lão hóa

  • Oxy hóa ko trọn vẹn: benzen và toluen ko làm mất màu sắc KMnO4 trong điều khiếu nại thông thường nhưng lúc đun nóng phương pháp thủy, toluen tạo ra kết tủa MnO2 và làm mất màu sắc KmnO4.

benzen và toluen không làm mất màu KMnO4 trong điều kiện thường - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trọn vẹn

Ứng dụng của benzen: ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

Trên đó là toàn thể những thông tin quan trọng quan hệ tới hóa hữu cơ. Đó là một nội dung rất to và rất trọng yếu trong chương trình ôn thi Hóa THPT Quốc gia và yêu cầu những em phải bắt thật chắc, chúc những em sở hữu sự sẵn sàng tốt hơn hết nhất trong quy trình ôn thi Hóa THPT Quốc gia. Ngoài ra, em sở hữu thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn để coi thêm những bài giảng hoặc liên hệ trung tâm viện trợ để nhận thêm nhiều bài giảng và được sẵn sàng tri thức tốt hơn hết cho kỳ thi THPT vương quốc tới đây nhé!