Intermediate là gì? Các trường hợp sử dụng … – Vieclam123

1. Intermediate là gì?

Intermediate với tức là trung gian, ở thân.

Intermediate là trình độ trung cấp giờ đồng hồ Anh tương đương với IELTS 4.0 – 5.0 thường xuyên trình độ B1.

Intermediate được dùng vô cùng phổ quát trong giờ đồng hồ Anh với nhiều ý nghĩa không giống nhau và được dùng trong nhiều ngôi trường hợp không giống nhau. Cùng tìm hiểu về từ Intermediate với những thông tin cơ bạn dạng nhất:

Phiên âm: Intermediate /ˌɪn.tɜː.ˈmi.di.ət/

Danh từ số nhiều: Intermediates với tức là:

 • Người trung gian

 • Vật ở thân, vật trung gian

 • Thành phầm trung gian

Danh từ: người làm trung gian – Intermediary

Ngoại động từ: Intermediate với tức là:

 • làm môi giới, trung gian, giải hòa

Rõ ràng từ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh được dùng với những nét nghĩa như sau:

Intermediate: trung gian, thân, tầm thân

Ví dụ:

 • intermediate point: điểm trung gian

 • Intermediate stage: thời đoạn trung gian

 • Intermediate area: khu vực ở thân

 • Intermediate floor: sàn thân những tầng

Intermediate: cấp khoảng (thân cấp cao và cấp thấp)

Ví dụ:

 • Intermediate màn chơi: màn chơi khoảng

Intermediate: Vật trung gian, khâu trung gian trong xây dựng, cơ khí, bán sản phẩm

Ví dụ:

 • Intermediate chemical: chất hóa học trung gian

 • Intermediate compound: hợp chất trung gian

 • Intermediate cooling: làm rét mướt trung gian

 • Intermediate copying paper: giấy sao trung gian

 • Intermediate equipment: trang bị trung gian

Để nắm rõ hơn về từ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh, các bạn cũng nên cầm được một số trong những từ gần như với từ Intermediate tiếp sau đây:

interposed, midway, inbetween, standard, median, compromising, average, central, center, halfway, interlocutory, mid, intermediary, medial, equidistant, mean, fair, intervening, medium, middle-of-the-road, moderate, middle, intercessor, common, intermediator, middleman, between, middling, transitional, interceder, indifferent, interjacent, intermediary, mediocre, neutral, broker, mediator.

2. Biện pháp dùng từ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh

Từ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh được dùng với 3 nét nghĩa chính tại đây:

2.1. Tại thân nhị thứ, nhị màn chơi hoặc nhị điểm

Khái niệm trong giờ đồng hồ Anh của từ Intermediate (Adj) là “being between two other related things, levels, or points” (Tại thân nhị điều với quan hệ tới nhau, nhị màn chơi hoặc nhị điểm)

Ví dụ:

 • The higher màn chơi of Intemediate màn chơi in English Certification is upper-Intermediate màn chơi. (Level tốt hơn màn chơi trung cấp trong triệu chứng chỉ giờ đồng hồ Anh là màn chơi V.I.P)

 • I got 6.0 IELTS, equivalent to the intermediate màn chơi. (Tôi đạt được 6.0 IELTS, tương đương với trình độ khoảng)

 • The trang web is intended for intermediate and advanced English students. (Website được giành cho những học trò ở màn chơi trung cấp và thuần thục giờ đồng hồ Anh)

2.2. Những sinh hoạt trung gian

Khái niệm của từ Intermediate trong tự điển còn với nghĩa khác là “intermediate activities or decisions happen during a process, rather than at the beginning or end of it” (những sinh hoạt trung gian hoặc quy định xảy ra trong một quy trình thay vì như thế ở đầu hoặc cuối)

Ví dụ:

 • There are many intermediate isues to be dealt with before making changes to their rules. (Mang rất nhiều những vấn đề trung gian xung quanh rất cần phải khắc phục trước lúc với sự thay đổi với luật của họ)

Intermediate là gì

2.3. Đạt tới một trình độ, tri thức tốt

Một khái niệm tiếp theo của từ Intermediate là “having reached a fairly good màn chơi of skill or knowledge” (Đạt tới một trình độ, tri thức tốt).

Ví dụ:

 • The test will define your English màn chơi: beginner, intermediate or advanced. (Bài rà soát sẽ thẩm định trình độ giờ đồng hồ Anh của các bạn: thế hệ khởi đầu, trung cấp thường xuyên V.I.P)

 • Only 24% of France workers had intermediate màn chơi vocational qualifications, compared with 56 % in England. (Chỉ với 24% người lao động Pháp với trình độ trung cấp nghề, so sánh với 56 % ở Anh.)

3. Trình độ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh

Trong việc trình bày trình độ giờ đồng hồ Anh, Intermediate chỉ màn chơi khoảng, ở thân, màn chơi thấp hơn gọi là Pre-Intermediate, màn chơi tốt hơn được gọi là Upper-Intermediate.

Cùng tìm hiểu về 3 màn chơi này trong giờ đồng hồ Anh nhé.

3.1. Trình độ Pre-Intermediate

Trình độ Pre-Intermediate được gọi là trình độ tiền trung cấp, giành cho những các bạn thế hệ khởi đầu học tập giờ đồng hồ Anh và với thể tiếp xúc giờ đồng hồ Anh trong mỗi trường hợp tiếp xúc đơn thuần. Trình độ Pre-Intermediate tương đương với điểm số trong một số trong những triệu chứng chỉ giờ đồng hồ Anh phổ quát như sau:

 • Bệnh chỉ IELTS: tương đương 3.0-4.0

 • Bệnh chỉ TOEIC iBT: tương đương số điểm từ 0-31

 • Bệnh chỉ TOEIC: tương đương 301-400 điểm

Tại trình độ Pre-Intermediate, các bạn sẽ với năng lực giờ đồng hồ Anh như sau:

 • Mang một số trong những lượng từ vựng nhất mực

 • Tóm được ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng

 • Học hỏi hiểu văn bạn dạng giờ đồng hồ Anh đơn thuần

 • Diễn tả ý tưởng phát minh, suy nghĩ của bạn dạng thân ở mức độ thường thì

 • Tiếp xúc được trong mỗi trường hợp tiếp xúc cơ bạn dạng, thân thuộc

Intermediate là gì

3.2. Trình độ Intermediate

Trình độ Intermediate trong giờ đồng hồ Anh là trình độ trung cấp, chỉ những người với thể thuần thục trong việc tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Tại trình độ Intermediate, các bạn với thể làm chủ được cuộc tiếp xúc của tôi. Trong một số trong những triệu chứng chỉ giờ đồng hồ Anh phổ quát, trình độ Intermediate được quy đổi thành điểm số như sau:

 • IELTS: tương đương 5.5-6.5 IELTS

 • TOEFL: trình độ Intermediate tương đương 87-109 điểm

 • TOEIC: tương đương 780-875 TOEIC

3.3. Trình độ Upper-Intermediate

Trình độ Upper-Intermediate giành cho những các bạn với năng lực hiểu và diễn tả những ý phức tạp trong cuộc tiếp xúc, na ná thảo luận về những vấn đề chuyên ngành trong mỗi hoàn cảnh không giống nhau. Với những các bạn vẫn đạt tới trình độ Upper-Intermediate trong giờ đồng hồ Anh, những các bạn vẫn với được sự tự tín trong tiếp xúc. Một số trong những mức điểm tương đương với trình độ này trong những triệu chứng chỉ giờ đồng hồ Anh như:

 • IELTS: trình độ Upper-Intermediate tương đương 7.0-8.0 trong giờ đồng hồ Anh

 • TOEFL: trình độ Upper- Intermediate tương đương số điểm 110-119

 • TOEIC: trình độ Upper-Intermediate tương đương 880-945 điểm

Tương tự, qua nội dung bài viết trên đây của Vieclam123.vn, chắc rằng các bạn vẫn hiểu được Intermediate là gì, na ná biện pháp dùng của từ này trong giờ đồng hồ Anh rồi chứ. Chúc những các bạn làm quen thuộc được với nhiều hơn thế nữa nữa biện pháp dùng của những từ thông dụng trong giờ đồng hồ Anh.

>> Xem thêm thêm:

 • Tìm hiểu những Trang Web Học tập Giờ đồng hồ Anh miễn phí trên Internet
 • Đăng ký thi thi TOEIC trực tuyến miễn phí