Số lượng đặt hàng kinh tế (Economic Order Quantity – EOQ) là gì?

Con số đặt mặt hàng tài chính (EOQ) trong quản trị mặt hàng dự trữ

Quan niệm

Con số đặt mặt hàng tài chính trong giờ Anh được gọi là economic order quantity.

Con số đặt mặt hàng tài chính (EOQ) là con số đặt mặt hàng lí tưởng nhưng một doanh nghiệp nên sắm cho mặt hàng tồn kho của tớ với một mức giá sản xuất, một tỉ lệ ý định nhất mực và những trở nên khác.

Việc này được triển khai để hạn chế mức giá giữ mặt hàng tồn kho và mức giá quan hệ tới đơn mặt hàng. (Theo Investopedia)

Mẫu hình EOQ là một trong những kĩ thuật kiểm soát dự trữ phổ biến và lâu đời nhất, nó được nghiên cứu và đề xuất từ năm 1915 do ông Ford. W. Ham, đến ngày nay nó vẫn được nhiều các doanh nghiệp sử dụng.

Giả thiết

Kĩ thuật kiểm soát dự trữ theo mô hình này rất dễ áp dụng, tuy rằng nhiên phải có những giả định cho trước, đó là:

– Nhu cầu gần như cố định và được xác định trước

– Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc nhận là không đổi và được xác định trước

– Không cho phép có hiện tượng thiếu hàng

– Chi phí đặt hàng là cố định, không liên quan đến số lượng hàng đặt và không có chính sách triết khấu (giá sắm giảm theo lượng tíán tăng)

– Hạng mục sản phẩm chỉ là chủng loại đơn nhất, không xe pháót đến tình huống nhiều mặt hàng

Công thức tính lượng đặt mặt hàng

Công thức tính lượng đặt hàng Q sao cho tổng chi phí về dự trữ là nhỏ nhất là:

Trong số đó:

D = Lượng nhu cầu về nguyên vật liệu trong năm

Q = Lượng đặt hàng mỗi lần

S = Chi đặt hàng một lần

H = Chi phí dự trữ nguyên vật liệu trong năm

Giới hạn

Giới hạn của việc dùng con số đặt mặt hàng tài chính EOQ là những input của công thức EOQ đưa ra một giả thiết rằng ý định của người tiêu sài là ko đổi.

Tính toán cũng giả thiết rằng cả mức giá đặt mặt hàng và bắt giữ là ko đổi, điều này gây không dễ khăn hoặc làm cho việc tính toán trở thành là ko thể so với những sự khiếu nại sale như:

Thay đổi ý định của người tiêu sài, thay đổi theo mùa trong mức giá tồn kho, mất lệch giá do thiếu thốn mặt hàng tồn kho hoặc ưu đãi sắm mặt hàng một doanh nghiệp với thể thu được để sắm mặt hàng tồn kho với con số to hơn.

(Tài liệu xem thêm: Quản trị tác nghiệp, Trung tâm huấn luyện từ xa, ĐH Tài chính Quốc dân)