Dynamic ARP Inspection – Lê Tôn Phát

Như mọi người đều biết để triển khai quy trình gửi package từ một điểm A tới điểm B luôn luôn rất cần phải dùng tới sự viện trợ của ARP trong việc tích lũy MAC của node Kế tiếp nhưng gói tin sẽ tới. Để triển khai Arp thì PC gởi broadcast ARP Request nhưng chứa địa điểm IP của PC cần tìm địac chỉ MAC. Nếu mang ngẫu nhiên PC nào trong mạng sài địa điểm IP đấy, nó sẽ vấn đáp địa điểm MAC ứng. Tuy rằng nhiên một ARP Reply mang thể được tạo ra nhưng ko nhất quyết cần ARP Request thường còn gọi là (gratuituos ARP), làm cho những PC khác trong mạng mang thể update bảng ARP lúc mang sự thay đổu xảy ra. Lợi dụng điều này kẻ tân cống triển khai gởi gratuituos ARP với thông tin giả, nó sẽ thay thể địa điểm MAC của nó với địa điểm của IP gateway thay vì như thế địa điểm MAC của gateway, điều này sẽ buộc máy nạn nhân thay đổi lại bảng ARP với thông tin sai lệch, đấy là dạng tiến công “ARP spoofing” mang tên là man-in-the-middle, gói data sẽ tới gateway giả trước lúc được chuyến tiếp tới đích.

clip_image001

DAI (Dynamic ARP Inspection) đặt từng cổng của switch ở tình trạng là ko tin tưởng (khoác định) thường tin tưởng, triển khai những thông điệp DAI chỉ trên những port ko tin tưởng. DAI rà soát từng thông điệp ARP requesthay reply trên những port ko tin tưởng để quy định coi thông điệp mang thích hợp thường ko.Nếu ko thích hợp, switch sẽ lọc những thông điệp ARP này. DAI sẽ xác định một thông điệp ARP mang hợp thức thường ko bằng phương pháp sài thuật toán sau:

DAI rà soát những địa điểm IP ko mong ngóng được liệt kê trong thông điệp ARP chẳng hạnnhư 0.0.0.0, 255.255.255.255, multicasts v.v.v

Tìm hiểu thêm thêm thông tin về DAI: như thông số kỹ thuật khoác định, những ngôi trường hợp thông số kỹ thuật mang thường ko mang DHCP…

1. Thông số kỹ thuật

Tình hình bảng ARP trên PC2

clip_image002

Triển khai ARP spoofingvới ứng dụng Switchsnarf trên PC1 Xác định cổng nhưng gói ARP mạo sẽ được gởi

clip_image003

Tậu Scan Network để tìm PC trên mạng Tậu PC nhưng mang phần DescriptionSniffable, sắm Start Spoofing

clip_image004

Triển khai Telnet từ PC2

clip_image005

Bảng ARP trên PC2 bị thay đổi

clip_image006

Sài Wireshark để triển khai phân tích nội dung gói

clip_image007

Gói Telnet gởi tới PC1 trước lúc tới Router

clip_image008

Trong ngôi trường hợp nếu DHCP Snooping sẽ được thông số kỹ thuật trước đấy, hành khách Chỉ Cần xác định VLAN dùng tính năng DAI

SW(config)#ip arp inspection vlan 1

Xác định cổng tin tưởng (toàn bộ những cổng sót lại là ko tin tưởng)

SW(config)#interface fa0/24

SW(config-if)#ip arp inspection trust

2. Rà soát Chạy lại ứng dụng Switchsnarf trên PC1, thông tin log cho thấy thêm gói ARP Reply ko hợp thức bị loại trừ

00:54:51: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Res) on Fa0/1, vlan 1.([001b.fc36.ecdd/192.168.1.3/0007.0e9a.0dc0/192.168.1.1/00:54:51 UTC Mon Mar 1 1993]) 00:54:51: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Res) on Fa0/1, vlan 1.([001b.fc36.ecdd/192.168.1.1/001b.fc36.ece4/192.168.1.3/00:54:51 UTC Mon Mar 1 1993]) Trong ngôi trường hợp nếu như PC2 khai báo địa điểm tĩnh, Switch sẽ ko mang thông tin để rà soát, hành khách mang thể xây dựng thông tin tĩnh để rà soát sự mạo

SW(config)#arp access-list ARPINSPECT SW(config-arp-nacl)#permit ip host 192.168.1.3 mac host 001B.FC36.ECE4

SW(config)#ip arp inspection filter ARPINSPECT vlan 1

clip_image009

Khoác định DAI chỉ kiểm sự vi phạm phụ thuộc nội dung của gói ARP, nhưng ko rà soát trị giá của header của gói ARP. Triển khai câu lệnh sau lúc cần rà soát thêm trị giá header của gói ARP

SW(config)#ip arp inspection validate ? dst-mac Validate destination MAC address ip Validate IP addresses src-mac Validate source MAC address

clip_image010

· Src-mac: Rà soát đại chỉ MAC Power nguồn trong header Ethernet với địa điểm MAC của nguời gởi trong gói ARP Reply

· Det-mac: Rà soát địa điểm MAC đích trong Ethernet header với địa điểm MAC đích trong gói ARP Reply

· IP: Rà soát địa điểm IP của người gởi trong toàn bộ những gói ARP Request, rà soát địa điểm IP của tranh bị gởi với địa điểm IP đích trong toàn bộ gói ARP Reply

Tổng hợp từ VnPro + internet