Bảng giá đèn trụ cổng – đèn Hoàng Trí

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT-233

Giá trị: 4.300.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT-233 Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Loại bóng dùng: Bóng E14

Điểm sáng:

+ Thân được tạo bằng đồng

+ Mẫu mã truyền thống, thanh lịch trọng

+ Chao đèn làm bằng thủy tinh V.I.P

Quy phương pháp đồng:

+ Ø250 x H400mm: 4.300.000 vnđ

+ Ø350 x H600mm: 7.800.000 vnđ

Thời kì BH: 24 mon

bang gia den tru cong 11

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT-232

Giá trị: 5.100.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT-232 Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Quy phương pháp: L300 x H600mm

Loại bóng dùng: Bóng E14

Điểm sáng:

+ Thân được tạo bằng đồng

+ Mẫu mã truyền thống, thanh lịch trọng

+ Chao đèn làm bằng thủy tinh V.I.P

Đơn giá trị: – Đồng: 5.100.000 vnd

– Đồng mạ vàng 24K: 7.140.000 vnd

Thời kì BH: 24 mon

bang gia den tru cong 12

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT-231

Giá trị: 6.200.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT-231 Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Quy phương pháp: L360 x H600mm

Loại bóng dùng: Bóng E14

Điểm sáng:

+ Thân được tạo bằng đồng

+ Mẫu mã truyền thống, thanh lịch trọng

+ Chao đèn làm bằng thủy tinh V.I.P

Đơn giá trị: – Đồng: 6.200.000 vnd

– Đồng mạ vàng 24K: 8.680.000 vnd

Thời kì BH: 24 mon

bang gia den tru cong 13

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT-230

Giá trị: 2.180.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT-230 Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Quy phương pháp: L180 x H340mm

Loại bóng dùng: Bóng E14

Điểm sáng:

+ Thân được tạo bằng đồng

+ Mẫu mã truyền thống, thanh lịch trọng

+ Chao đèn làm bằng thủy tinh V.I.P

Đơn giá trị: – Đồng: 2.180.000 vnd

– Đồng mạ vàng 24K: 3.052.000 vnd

Thời kì BH: 24 mon

bang gia den tru cong 14

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT0523G L360MM

Giá trị: 6.290.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT0523G Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Danh mục: Đèn trụ cổng đồng

Quy phương pháp: L360 x H600mm

Điểm sáng: Thân làm bằng đồng, chao làm bằng thủy tinh

Tiện ích: Thi công trụ cổng, sản phẩm rào,….

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 15

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT0540 L180MM

Giá trị: 2.054.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT0540 L180mm Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Danh mục: Đèn trụ cổng đồng

Quy phương pháp: 180 x H340mm

Điểm sáng: Thân làm bằng đồng, chao làm bằng thủy tinh

Tiện ích: Thi công trụ cổng, sản phẩm rào,….

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 16

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT0525G L300MM

Giá trị: 4.878.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT0525G Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Danh mục: Đèn trụ cổng đồng

Quy phương pháp: L300 x H600mm

Điểm sáng: Thân làm bằng đồng, chao làm bằng thủy tinh

Tiện ích: Thi công trụ cổng, sản phẩm rào,….

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 17

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT0503-3 L350MM

Giá trị: 7.446.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT0503-3 L350 Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Danh mục: Đèn trụ cổng đồng

Quy phương pháp: L350 x 350 x H600mm

Điểm sáng: Thân làm bằng đồng, chao làm bằng thủy tinh

Tiện ích: Thi công trụ cổng, sản phẩm rào,….

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 18

ĐÈN TRỤ CỔNG ĐỒNG HT0503 L250MM

Giá trị: 4.108.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT0503 L250mm Nguồn gốc: Nhập khẩu 100%

Danh mục: Đèn trụ cổng đồng

Quy phương pháp: L250 x 250 x H400mm

Điểm sáng: Thân làm bằng đồng, chao làm bằng thủy tinh

Tiện ích: Thi công trụ cổng, sản phẩm rào,….

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 20

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN HSTTA(L)-12

Giá trị:3.609.000 VNĐ

Mã thành phầm: HSTTA(L)-12 Quy phương pháp: Ø270mm x H1400mm

Điểm sáng:

– Thân đèn được tạo bằng nhôm

– Chao đèn được tạo bằng nhôm và kiếng mờ

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 21

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN HSTTB(L)-12

Giá trị: 6.534.000 VNĐ

Mã thành phầm: HSTTB(L)-12 Quy phương pháp: Ø700mm x H2450mm

Điểm sáng:

– Thân đèn được tạo bằng nhôm

– Chao đèn được tạo bằng nhôm và kiếng mờ

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 22

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN HSTT(S)-11

Giá trị: 898.000 VNĐ

Mã thành phầm: HSTT(S)-11 Quy phương pháp: Ø110mm x H1130mm

Điểm sáng:

– Thân đèn được tạo bằng nhôm

– Chao đèn được tạo bằng nhôm và kiếng mờ

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 23

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN HSTTA(S)-11

Giá trị: 2.031.000 VNĐ

Mã thành phầm: HSTTA(S)-11 Quy phương pháp: Ø270mm x H1400mm

Điểm sáng:

– Thân đèn được tạo bằng nhôm

– Chao đèn được tạo bằng nhôm và kiếng mờ

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 24

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN HSTTB(S)-11

Giá trị: 3.379.000 VNĐ

Mã thành phầm: HSTTB(S)-11 Quy phương pháp: Ø600mm x H2450mm

Điểm sáng:

– Thân đèn được tạo bằng nhôm

– Chao đèn được tạo bằng nhôm và kiếng mờ

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27

Bảo Hành: 12 mon.

bang gia den tru cong 25

ĐÈN TRỤ CỔNG HT9610 – 200MM

Giá trị: 360.000 VNĐ

Mã thành phầm: HT9610 Chủng loại: Đèn trụ cổng

Loại bóng dùng: Đèn điện đui mù E27 x 1

Nguyên liệu:

– Thân đèn được tạo bằng Fe, tô tĩnh điện

Ứng dụng: chiếu sáng sủa trụ cổng, tường rào……

Màu sắc sắc: đen

Bảo Hành: 03 mon

Đơn giá trị:

– 200 x 200 x H250mm giá trị 283.000 vnd

– 250 x 250 x H300mm giá trị 360.000 vnd

– 300 x 300 x H350mm giá trị 427.000 vnd

– 400 x 400 x H350mm giá trị 666.000 vnd.