Danh ngôn về Sự bất mãn

Bất mãn là sự việc sự quan trọng trước hết cho tiến bộ.

Discontent is the first necessity of progress.

Thomas Edison405 người yêu thích Thích

Người bất mãn với bạn dạng thân bản thân thì với thể làm gì?

The man who is dissatisfied with himself, what can he do?

Henry David Thoreau250 người yêu thích Thích

Sự bất mãn tốt sang trọng là tín hiệu của tiến bộ.

Healthy discontent is the prelude to progress.

Mahatma Gandhi168 người yêu thích Thích

Sức nặng nề của toàn cầu là thương yêu. Dưới gánh nặng nề của sự cô độc, dưới gánh nặng nề của sự bất mãn.

The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction.

Allen Ginsberg147 người yêu thích Thích

Sự thỏa mãn làm người nghèo giàu với; bất mãn làm người giàu nghèo khổ.

Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Benjamin Franklin97 người yêu thích Thích

Chúng ta ko lúc nào bất mãn với người khác hơn lúc chúng ta bất mãn với chính bạn dạng thân.

We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.

Henri Frederic Amiel56 người yêu thích Thích

Loại bánh tệ nhất của cỗ xe pháo tạo ra nhiều tiếng động nhất.

The worst wheel of the cart makes the most noise.

Benjamin Franklin50 người yêu thích Thích

Người bất mãn không dễ tìm được ghế dễ dàng ngồi.

The discontented man finds no easy chair.

Xem thêm:  95 stt tạm biệt, lời chia tay nghẹn ngào, xúc động

Benjamin Franklin39 người yêu thích Thích

Người bất mãn ở một nơi không dễ thấy ưng ý ở nơi khác.

He that is discontented in one place will seldom be nội dung in another.

Aesop36 người yêu thích Thích

Khi du khách cực khổ, sức thông minh của du khách là to nhất – du khách phải đổ toàn bộ tích điện của tớ vào thứ khác để ko nghĩ tới nỗi đau. Sự thỏa mãn là người sát nhân so với thông minh, nhưng không nên lo – tôi rất với năng lực làm bản thân bất mãn.

When you’re heartbroken, you’re at your most creative – you have to channel all your energies into something else to not think about it. Contentment is a creativity killer, but don’t worry – I’m very capable of making myself discontented.

Florence Welch29 người yêu thích Thích

Kẻ thông minh hiểu rằng người biết thỏa mãn ko lúc nào nghèo, trong lúc người thường xuyên bất mãn chẳng lúc nào giàu.

It is a wise man that does know the contented man is never poor, whilst the discontented man is never rich.

Frank Herbert16 người yêu thích Thích

Mong du khách mang lòng từ bi và thái độ ôn nhu để bộc bạch những nỗi oan ức và bất mãn của tớ, với tương tự người khác thế hệ khả dĩ tiếp thu.

请你用慈悲心和温和的态度,把你的不满与委屈说出来,别人就容易接受。

Khuyết danh7 người yêu thích Thích

Khách du lịch không nên với thái độ bất mãn người ta hoài, du khách phải quay về kiểm điểm chính bản thân thế hệ đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính du khách.

Xem thêm:  1001+ câu nói và stt buồn về cuộc sống, tình yêu khiến bạn phải suy ngẫm

你不要一直不满人家, 你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。

Phật học tập Trung Hoa1 người yêu thích Thích