Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Do đó, thí sinh đang học tập 12 triển khai đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến trên khối hệ thống quản lý và vận hành thi. Thí sinh vào http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đăng nhập bằng tài khoản là số căn cước công dân hoặc minh chứng nhân dân hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu sẽ được ngôi trường phổ thông cấp.

So với thí sinh tự do triển khai đăng ký tham gia dự thi và đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp (nếu với) trực tiếp tại nhà đăng ký tham gia dự thi do Sở GD-ĐT quy định. Sau lúc nộp phiếu đăng ký tham gia dự thi (ĐKDT) sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào khối hệ thống quản lý và vận hành thi.

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu. Trong ngôi trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, thí sinh với thể liên hệ với nhà ngôi trường – nơi đăng ký tham gia dự thi để được cấp lại. Hướng dẫn đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trước lúc khai phiếu ĐKDT thí sinh phải sưu tầm kỹ những mục và phiên bản HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được hướng dẫn gần như. Thí sinh phải trọn vẹn nhận trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu ĐKDT.

Thí sinh là học trò đang học tập lớp 12 triển khai khai thông tin ĐKDT trực tuyến theo tài khoản được cấp trên Khối hệ thống ứng dụng Vận hành thi. Sau lúc hoàn thành rà soát và xác nhận theo thời hạn ĐKDT quy định, ngôi trường THPT nơi thí sinh đang học tập in phiếu ĐKDT, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu với phần giáp lai lên ảnh của phiếu ĐKDT để xác nhận nhân thân thí sinh.

anh man hinh 2023 05 04 luc 071946 361

Thí sinh tự do khai thông tin quan trọng trên so bì đựng phiếu ĐKDT, phiếu số 1 và phiếu số 2 (thông tin phải tương tự nhau ở toàn bộ những mục ứng trên so bì, phiếu số 1 và phiếu số 2) rồi nộp cho nơi tiếp thu đăng ký tham gia dự thi kèm theo phiên bản sao (photocopy) 2 mặt CMNN/CCCD trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4×6 kiểu CCCD/CMND, thế hệ chụp trong vòng 6 mon (với ghi rõ họ và tên, ngày, mon, năm sinh, vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong so bì nhỏ).

Ngoài ra, phải dán thêm một ảnh vào mùi vị trí sẽ xác định ở mặt trước túi đựng phiếu ĐKDT. Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang trú ngụ ký tên và đóng một dấu với phần giáp lai lên ảnh của phiếu ĐKDT để xác nhận nhân thân thí sinh.

Người chưa với bằng tốt nghiệp THPT hoặc với bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để xét tốt nghiệp THPT hoặc lấy hậu quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở đăng ký xét tuyển chọn sinh ĐH, CĐ phải điền toàn bộ những mục trên ứng dụng. Người sẽ với bằng tốt nghiệp THPT hoặc với bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tham gia dự thi để lấy hậu quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở đăng ký xét tuyển chọn sinh ĐH, CĐ chỉ phải khai từ mục 1 tới mục 15 và những mục 24, 25, 26, 27 trên ứng dụng.

Nơi tiếp thu ĐKDT giữ lại so bì đựng phiếu ĐKDT, phiếu số 1, phiên bản sao (photocopy) CCCD/CMND và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau lúc sẽ ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng thực hậu quả thi. Trong ngôi trường hợp với những sơ sót thông tin đăng ký tham gia dự thi hoặc bị thất lạc Giấy báo thi thí sinh rước phiếu ĐKDT này trực tiếp tới điểm thi sẽ đăng ký vào buổi triệu tập rộng rãi quy chế đề xuất tu sửa sơ sót và làm thủ tục dự thi.

anh man hinh 2023 05 04 luc 072004 362
anh man hinh 2023 05 04 luc 072018 363

Biện pháp điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia dự thi như sau:

Mục SỞ GD-ĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại nhà đăng ký tham gia dự thi nằm trong Sở GD- ĐT nào thì ghi tên Sở GD-ĐT vào mùi vị trí trống, sau đấy điền 2 chữ số biểu thị mã Sở GD-ĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GD-ĐT do Bộ GD-ĐT quy định. Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký tham gia dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký tham gia dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mục 3: Nơi sinh của thí sinh Chỉ Cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành thị trực nằm trong Trung ương (tỉnh/thành thị), nếu sinh ở quốc tế thí sinh Chỉ Cần ghi rõ tên vương quốc (theo giờ VN)). Quốc gia ghi đúng theo giấy khai sinh. Quốc tịch quốc tế thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 4: Số căn cước công dân, số minh chứng nhân dân, mã số định danh tư nhân và số hộ chiếu được viết lách chung là Số căn cước công dân/minh chứng nhân dân (CCCD/CMND) tại mục này. So với CCCD/CMND mẫu thế hệ, ghi đầy đủ 12 chữ số vào những ô ứng; so với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối phía phải, tía ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ so với những xã/phường nằm trong Khu vực 1 sẽ do Bộ GD-ĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu vớt tại nơi đăng ký tham gia dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh với nơi thông thường trú ngày nay vào những ô ứng ở phía phải.

Thí sinh ko với nơi thông thường trú tại xã khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau lúc điền đầy đủ những mã nhà hành chính vào những ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị vào dòng sản phẩm trống. So với thí sinh nằm trong diện ưu tiên nhân vật hoặc khu vực với quan hệ tới nơi thông thường trú, đề xuất phải xác minh thời kì với nơi thông thường trú trên 18 mon tại khu vực 1 hoặc trên 18 mon ở xã đặc trưng không dễ khăn, xã với thôn đặc trưng không dễ khăn trong thời kì học tập THPT bằng phương pháp ghi lại vào ô ứng.

Mục 6: Ghi tên ngôi trường và địa điểm tới huyện/quận, tỉnh/thành thị của ngôi trường vào dòng sản phẩm kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi ngôi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã ngôi trường vào 3 ô tiếp theo (mã ngôi trường ghi theo quy định của Sở GD-ĐT, nếu mã ngôi trường với 1 chữ số thì 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã ngôi trường với 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). So với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển chọn ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành thị ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã ngôi trường THPT là 900. So với thí sinh với thời kì học tập ở quốc tế, những niên học ở quốc tế ghi mã tỉnh/thành thị ứng với tỉnh/thành thị theo nơi thông thường trú tại VN) và mã ngôi trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học tập (ví dụ 12A1, 12A2,…), so với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ smartphone, email. So với thí sinh với yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển chọn tuyển chọn sinh trực tuyến, cần đăng ký số smartphone di động của tớ để được cấp mật khẩu dùng một lần (OTP) qua lời nhắn đảm bảo cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số smartphone; địa điểm làng (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị. Địa điểm này song song là địa điểm nhận giấy báo trúng tuyển chọn nếu thí sinh trúng tuyển chọn.

Mục 9: Thí sinh với ước muốn lấy hậu quả dự thi để xét tuyển chọn sinh ĐH; cao đẳng ngành Dạy dỗ Măng non thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào trong 1 trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT thường xuyên chương trình GDTX cấp THPT

Mục 11: So với thí sinh tự do phải ghi lại (X) vào trong 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT thường xuyên sẽ tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại hội đồng thi nào thì ghi tên hội đồng thi và mã hội đồng thi do Bộ GD-ĐT quy định vào mùi vị trí ứng.

Mục 13: Học trò đang học tập lớp 12 THPT tại ngôi trường nào thì nộp ĐKDT tại ngôi trường đấy. Những nhân vật khác nộp ĐKDT tại những vị trí do Sở GD-ĐT quy định. Mã nhà ĐKDT ghi theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: So với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép tìm những môn thi thành phần ở điểm b. So với thí sinh tự do, tùy từng mục tiêu dự thi, tùy từng việc lựa tìm tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, cao đẳng với thể tìm cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ tìm một trong những môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp.

Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Ngôi trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT với những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp THPT) năm trước đó đầy đủ điều khiếu nại bảo lưu, nếu ham muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đấy ở mục 16.

Tuy rằng nhiên, thí sinh vẫn với thể tìm thi bài thi/môn thi thành phần (sẽ đề xuất bảo lưu) để lấy hậu quả xét tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng. So với thí sinh vật học theo chương trình GDTX với thể tìm bài thi Ngoại ngữ nếu với ước muốn dùng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng.

Biện pháp tìm bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi bài thi/môn thi thành một phần thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần ứng, riêng so với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số ứng với tiếng nói ví dụ như sau: N1 – H Anh; N2 – H Nga; N3 – H Pháp; N4 – H Trung Quốc; N5 – H Đức; N6 – H Nhật; N7 – H Hàn. Thí sinh chỉ được tìm những môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

Mục 15: So với thí sinh với ước muốn miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại triệu chứng chỉ đầy đủ điều khiếu nại miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển chọn vương quốc dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT. So với loại triệu chứng chỉ với ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”

Ví dụ: Đăng ký miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để tuyển chọn sinh: (Thí sinh ghi loại triệu chứng chỉ ngoại ngữ đầy đủ điều khiếu nại theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển chọn vương quốc dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi): TOEFL ITP Điểm thi (nếu với triệu chứng chỉ với điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô 405).

Mục 16: Thí sinh sẽ dự thi THPT năm trước đó, nếu với những bài thi/môn thi đầy đủ điều khiếu nại bảo lưu theo quy định, thí sinh ham muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đấy vào ô ứng (Xem xét: So với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu hậu quả của từng môn thi thành phần nếu đầy đủ điều khiếu nại, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của toàn bộ những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đấy).

So với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn với thể đăng ký tham gia dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở mục 14 chỉ trong ngôi trường hợp với ước muốn dùng hậu quả thi xét tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng.

Mục 24, 25, 26, 27 trên ứng dụng: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi để lấy hậu quả xét tuyển chọn ĐH, CĐ Ngành Dạy dỗ Măng non phải điền những thông tin vào những mục này. So với mục 24, thí sinh phải khai báo trên ứng dụng gần như, đúng những thông tin kèm minh triệu chứng theo quy định và hướng dẫn tại phụ lục XVII để hưởng ưu tiên trong xét tuyển chọn sinh ĐH, CĐ.