Choose to V hay Ving? Cấu trúc và cách sử dụng – Bhiu.edu.vn

Choose to v hay ving

Trong giờ Anh, lúc ham muốn nói đến hành vi đưa ra sự lựa sắm cho một việc hoặc một vấn đề nào đấy các bạn sẽ nghĩ về từ nào trước nhất? Với rất nhiều từ vựng để vấn đáp cho thắc mắc này, tuy rằng nhiên, nếu nói đến từ được dùng tối đa thì vững chắc sẽ là động từ “Choose”. Nhưng nên sử dụng “Choose to V thường Ving” thế hệ chuẩn xác đây? Nội dung bài viết sau đây của Bhiu.edu.vn sẽ hỗ trợ các bạn trả lời được thắc mắc trên.

“Choose”mang tức là gì?

“Choose” là động từ mang ý tức là “lựa sắm, tuyển chọn sắm, để quy định những gì các bạn ham muốn từ nhị hoặc nhiều thứ hoặc năng lực”. Dạng quá khứ đơn của động từ “Choose” là “Chose” và quá khứ hoàn thành là “Chosen”.

Ex:

 • You are miễn phí to choose whichever courses you want to take.

Khách du lịch được tự do lựa sắm ngẫu nhiên khóa học tập nào các bạn ham muốn tham gia.

Coi thêm:

 • Expect to V thường Ving. Cấu trúc cùng những ví dụ quan hệ
 • Plan to V thường Ving? Cấu trúc “Plan” trong giờ Anh
 • Begin to V thường Ving? “Mách nhỏ” phương pháp sử dụng “chuẩn chỉnh nhất”

Những dạng cấu trúc “Choose” thường xuyên bắt gặp

Cấu trúc Choose + as

Choose + somebody/something + as + something

Cấu trúc “choose + as” mang tức là Tìm người nào/mẫu gì làm mẫu gì. Cấu trúc này mang ý nghĩa tương tự với cấu trúc:

Choose + somebody + to be + something

Ex:

 • William chose Jennifer as his assistant.
 • William chose Jennifer to be his assistant.

Dịch: Anh đấy đang sắm Judy làm trợ lý của tớ.

Cấu trúc Choose + between

Cấu trúc “choose + between” mang ý nghĩa đưa ra lựa sắm thân nhị thứ không giống nhau.

Ex:

 • Samantha had to choose between giving up her job and hiring a nanny.

Dịch: phải lựa sắm thân việc từ bỏ công việc của tớ và mướn một bảo mẫu.

 • Marilyn had to choose between the two men in her life.

Dịch: Marilyn phải lựa sắm thân nhị người đàn ông trong cuộc sống bản thân.

Cấu trúc Choose + from

Nếu như ở cấu trúc “choose + between” được sử dụng để chỉ hành vi ra quyết định thân 2 sự lựa sắm thì với cấu trúc “choose + from” được sử dụng để mô tả hành vi quy định thân nhiều hơn nữa 2 lựa sắm.

Xem thêm:  YC là ai? 'Nhân cách thứ hai' của rapper Rhymastic

Ex:

 • There are many styles to choose from.

Dịch: Với rất nhiều phong phương pháp để lựa sắm.

 • The student can choose freely from a wide range of courses.

Dịch: Học trò mang thể tự do lựa sắm từ một loạt những khóa học tập.

Cấu trúc Choose + for

Choose + something + for + somebody

Cấu trúc “choose + for” được sử dụng lúc các bạn lựa sắm thứ gì cho người nào đấy.

Ex:

 • Tommy was chosen for his leadership skills.

Dịch: Tommy được sắm vì như thế kỹ năng chỉ đạo của anh đấy.

 • Have Kate and Ryan chosen a name for the baby yet?

Dịch: Kate và Ryan đang sắm tên cho em nhỏ chưa?

Nên dùng Choose to V thường Ving?

Nên dùng Choose to V thường Ving? Tại đây là phương pháp sử dụng từ “Choose” chuẩn xác nhất:

Choose + to V

Cấu trúc “Choose + to V” mang tức là lựa sắm làm điều gì thường sắm thứ gì đấy.

Ex:

 • Many people choose not to marry.

Dịch: phần lớn người sắm ko thành hôn.

 • Sherry chose to use a different name.

Dịch: Sherry đang sắm dùng một mẫu tên khác.

Phương pháp phân biệt Choose, Select, Pick, Decide, Opt, Curate và Cherry-pick

Select/PickDecide (on)/OptCurateCherry-pickÝ nghĩaVí dụpickedselecteddecided optedcuratedcherry-pickedPhương pháp sử dụng

Phân biệt “Choose”, “Chose” và “Chosen”

1. Động từ “Choose” mang ý nghĩa lựa sắm thường quy định thân 2 thường nhiều thứ hoặc năng lực không giống nhau.

Ex:

 • The magazine will choose six young designers.

Tập san sẽ sắm sáu nhà kiểu dáng trẻ em.

2. “Chose” là thì quá khứ đơn của “choose”.

Ex:

 • The government chose to ignore the matter altogether.

Chính phủ đang sắm bỏ qua vấn đề trọn vẹn.

3. “Chosen” thì quá khứ hoàn thành của “choose”.

Ex:

 • I feel I’ve sầu chosen the right path.

Tôi cảm thấy bản thân đang sắm đúng tuyến đường.

Mở bát ngát: những động từ theo sau là “to V” các bạn cần phải ghi nhận

Dưới đấy là những động từ theo sau là “to V” thông dụng các bạn cần phải ghi nhận: choose, wish, want, neglect, expect, afford, agree, consent, decide, expect, fail, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, offer, prepare, promise, refuse, try, swear,…

Xem thêm:  Vì sao Putin hô 'ura' trong lễ duyệt binh? - Vietnamnet

Ex:

 • Emily learned to ride when she was about 8 years old.

Emily học tập cưỡi ngựa lúc cô tầm 8 tuổi.

 • Serena refused to accept that there was a problem.

Serena từ chối đồng ý rằng mang một vấn đề.

 • Peter intends to retire at the end of this year.

Peter dự kiến sẽ nghỉ ngơi hưu vào cuối trong năm này.

 • Kate offered to help him negotiate the purchase.

Kate đề xuất hỗ trợ anh thương lượng việc sắm bán.

 • We were preparing to leave.

Công ty Đà Nẵng Discovery đang sẵn sàng rời đi.

 • She confidently expects to win.

Cô đấy tự tín chờ mong để giành thắng lợi.

Bài tập về Choose to V thường Ving

Bài tập sắm Choose to V thường Ving?

1. Jimmy used to (play) __________ guitar every weekend.

2. By (work) __________ hard, she was chosen (be) __________ the best sales of the year.

3. Her grandmother advised her (give) __________ up eating at night.

4. Henry chose (make) __________ decisions after (think) __________ about it carefully.

5. Don’t forget (learn) __________ grammar and vocabulary before the next class.

6. Sophia helped me (fix) __________ the bike and (clean) __________ the house.

7. They offer us a variety of books (choose) __________ from.

8. This robber refused (steal) __________ her phone.

9. It took me more than 2 hours (finish) __________ the homework.

10. I attempted (reach) __________ at the top of the mountain.

Đáp án:

1. play

2. working/to be

3. to give

4. to make/thinking

5. to learn

6. to fix

7. to choose

8. to steal

9. to finish

10. to reach

Nội dung bài viết trên đấy là về vấn đề Trong giờ Anh nên sử dụng “Choose to V thường Ving”? Cấu trúc và phương pháp dùng như vậy nào? Bhiu kỳ vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ hỗ trợ các bạn học tập giờ Anh tốt hơn và đạt thành quả cao! Và nhớ là ghé thăm phân mục Grammar để mang thêm tri thức ngữ pháp mỗi ngày nhé! Chúc những các bạn tiếp thu kiến thức tốt!