Tất tần tật về cấu trúc Insist trong tiếng Anh – Ví dụ chi tiết

Hãy tưởng tượng ngôi trường hợp hành khách nhất quyết phải tiến hành điều gì đấy bất kể người nào ngăn cản, thì hành khách sẽ sài cấu trúc nào trong h Anh nhỉ? Sự nhấn mạnh, quyết đoán và mang phần “cứng đầu” này sẽ được truyền đạt bằng cấu trúc insist đấy. Nghĩa ví dụ và phương pháp sài cấu trúc Insist như vậy nào, hãy mày mò trong nội dung bài viết tại đây.

1. Insist tức là gì?

Trong h Anh, động từ insist mang nghĩa nhấn mạnh, nhất quyết, yêu cầu (thao tác gì đấy), trình bày một ý định mạnh mẽ và uy lực hoặc ý kiến vững vàng chắc, đặc trưng là lúc mang người khác ko đồng ý với ý kiến của người nói.

cau truc insist

Ví dụ:

 • He insisted on waiting for her until she came.

Anh đấy một mực đợi cô đấy cho tới lúc cô đấy tới.

 • My father insists that he do all the housework today.

Cha tôi nhấn mạnh rằng ông đấy sẽ làm toàn thể việc nhà ngày ngày hôm nay.

 • They insisted that all swear words be deleted from the book.

Họ nhất quyết ham muốn rằng toàn bộ từ chửi thề phải được xóa khỏi sách.

 • The manager insisted on John’s ability to learn.

Người vận hành nhấn mạnh (tin rằng) năng lực tò mò của John.

 • Why do you insist on this possibility?

Vì sao hành khách quyết đoán về năng lực này?

2. Cấu trúc insist và phương pháp sài

Cấu trúc insist mang nhì phương pháp sài trong h Anh, đấy là insist on và insist that. Lúc câu mang nhì chủ ngữ không giống nhau, ta nhất mực phải sài insist that thì thế hệ biểu thị được rõ nghĩa.

Tùy vào văn cảnh của câu, ta sẽ dịch và hiểu câu văn với cấu trúc insist sao cho hợp lý và phải chăng nhất. Vấn đề này mang thể được tập dượt nhanh chóng nhất bằng phương pháp xúc tiếp nhiều với h Anh, như coi phim h Anh, nghe nhạc,…

cau truc insist

Cấu trúc insist on

Cấu trúc:

Insist on something (Noun/ Noun Phrase/ V-ing)

Nhấn mạnh, một mực về điều gì đấy

Ví dụ:

 • John insisted on the necessity of learning English.

John nhấn mạnh tầm rất cần thiết của việc học tập h Anh.

 • They insist on their innocence, but the police don’t believe them.

Họ một mực là họ vô tội, nhưng cảnh sát ko tin họ.

 • Lisa insisted on going to the mall to buy new clothes.

Lisa một mực tới trung tâm thương nghiệp để sắm quần áo thế hệ.

 • My brother insisted on driving me to that party.

Anh trai tôi một mực đòi đưa tôi tới buổi tiệc đấy.

 • Did you insist on the fact that you bought this cake?

Hành khách mang quyết đoán rằng hành khách sắm chiếc bánh này ko?

HNNP dai

Cấu trúc insist that

Cấu trúc:

Insist that someone do something

(Insist + S + V-inf)

Quyết đoán, nhấn mạnh người nào làm gì

Ví dụ:

 • Do you insist that Jack do nothing wrong?

Hành khách mang quyết đoán rằng Jack ko làm gì sai ko?

 • I insist that we need to hire more employees.

Tôi xác định rằng chúng ta cần mướn thêm viên chức.

 • The kid insisted that his mom stay at home.

Cậu nhỏ một mực đòi u cậu đấy ở nhà.

 • Anya insists that his young brother not break the fence.

Anya một mực rằng em trai cô đấy ko làm hư mặt hàng rào.

 • Please come with us. – OK, if you insist.

Hãy tới với Danang Discovery. – Được thôi, nếu hành khách nhất quyết vậy.

Hãy ghi ghi nhớ rằng mệnh đề sau That trong cấu trúc insist ta để động từ dạng nguyên thể (ko chia) cho dù câu nói ở ngày nay thường xuyên quá khứ.

Như phía trên ta thấy động từ “do”, “need”, “stay” đều ở dạng V-inf.

Tuy rằng nhiên trong văn nói, đặc trưng với thì quá khứ và động từ to be, mệnh đề that cũng thông thường được chia theo quá khứ.

Ví dụ:

 • He insisted (that) he was innocent.

Anh đấy quyết đoán là anh đấy vô tội.

 • Paul still insists (that) he did nothing wrong.

Paul vẫn cho rằng anh đấy vẫn ko làm gì sai.

Coi thêm:

  1. Cấu trúc Avoid trong h Anh và phương pháp sài
  2. Cấu trúc Offer trong h Anh và phương pháp sài

3. Bài tập cấu trúc insist

Hành khách vẫn nắm rõ hơn về cấu trúc insist rồi đấy. Hãy làm bài tập nhỏ tiếp sau đây để ghi ghi nhớ tri thức này lâu hơn nhé.

cau truc insist

Bài 1: Sắm đáp án đúng

1. They insisted she _____ the party

A. attended B. attends C. to attend D. attend

2. He insists on _____ buying this new Iphone.

A. goes B. going C. to go D. went

3. Why do you insist that Jennie _____ this cake?

A. make B. makes C. making D. made

4. He insists _____ going to the zoo.

A. at B. in C. to D. on

5. We insist _____ we love this movie.

A. there B. this C. that D. there

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C

app vua

Bài 2: Đặt câu với cấu trúc insist

 1. Hành khách mang nhất quyết rằng toàn bộ vấn đề đều là của hành khách ko?
 2. Người trưởng group quyết đoán rằng vẫn mang điều gì xấu xảy ra.
 3. Công ty Đà Nẵng Discovery một mực đòi đi đại dương mon tới.
 4. Họ nhất quyết tham gia cuộc thi này Mặc dù họ chưa tập dượt nhiều.
 5. Tôi ham muốn sống ở thị thành, nhưng ba mẹ tôi một mực sẽ tới một thị trấn nhỏ ở miền quê.

Đáp án

 1. Do you insist that the problems are/be all yours?
 2. The leader insisted that something bad happened/ happen.
 3. We insisted on going to the beach this month.
 4. They insist on joining this competition though they don’t practice much.
 5. I want to live in the city, but my parents insist on coming to a small town in the countryside.

Nội dung bài viết trên đây vẫn tổng hợp tri thức về cấu trúc insist và phương pháp sài của insist. Cấu trúc này được dùng một phương pháp nhiều chủng loại và linh hoạt trong h Anh, những hành khách nên quan tâm để dùng sao cho thật xác thực nhé. Step Up chúc những hành khách mang thể nhanh chóng chóng tăng lên trình độ h Anh của tôi.

Comments

comments