Tên các phường, xã, quận huyện ở Hà Nội bằng tiếng Trung

Thành Phố Hà Nội là 1 trong mỗi trung tâm văn hóa truyền thống, chính trị to nhất nhị toàn nước. Nhưng ko phải người nào cũng tóm rõ những tên phường, xã, quận Thành Phố Hà Nội trong giờ Trung. Hiểu được điều đấy, thời điểm ngày hôm nay giờ Trung trọn vẹn THANHMAIHSK sẽ san sẻ với hành khách về vấn đề này, kỳ vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích cho hành khách!

Tên tiếng Trung quận huyện ở Hà Nội
Tên những phường, xã, quận, huyện ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung

Tên những quận, huyện ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung

  • Quận :/jùn/
  • Huyện: /xiàn/
  • Phường: 坊 /Fāng
  • Xã: 乡(社)/ xiāng (shè)

STT Tên H Việt Tên H Trung Phiên Âm 1 Quận Nhì Bà Trưng 二征夫人郡 Èr zhēngfū rén jùn 2 Quận Hoàng Mai 黄梅郡 Huáng méi jùn 3 Quận Thanh Xuân 青春郡 Qīng chūn jùn 4 Quận Tây Hồ 西湖郡 Xī hú jùn 5 Quận Long Biên 龙边郡 Lóng biān jùn 6 Quận Tía Đình 巴亭郡 Bā tíng jùn 7 Quận Q. Đống Đa 栋多郡 Loại duō jùn 8 Quận Cầu Giấy 纸桥郡 Zhǐ qiáo jùn 9 Quận Hoàn Kiếm 还剑郡 Hái jiàn jùn 10 Quận Hà Đông 河东郡 Hé dōng jùn 11 Huyện Mê Linh 麋泠县 Mí líng xiàn 12 Huyện Đông Anh 东英县 Dōng yīng xiàn 13 Huyện Từ Liêm 慈廉县 Cí lián xiàn 14 Huyện Thanh Trì 青池县 Qīng chí xiàn 15 Huyện Quốc Oai phong 国威县 Guó wēi xiàn 16 Huyện Thường xuyên Tín 常信县 Cháng xìn xiàn 17 Huyện Thanh Oai phong 青威县 Qīng wēi xiàn 18 Huyện Hoài Đức 怀德县 Huái dé xiàn 19 Huyện Đan Phượng 丹凤县 Dān fèng xiàn 20 Huyện Sóc Đánh 朔山县 Shuò shān xiàn 21 Huyện Tía Vì thế 巴维县 Bā wéi xiàn 22 Huyện Thạch Thất 石室县 Shí shì xiàn 23 Huyện Chương Mỹ 彰美县 Zhāng měi xiàn 24 Huyện Ứng Hòa 应和县 Yìng hè xiàn 25 Huyện Phú Xuyên 富川县 Fù chuān xiàn 26 Huyện Phúc Lâu 福寿县 Fú shòu xiàn 27 Huyện Mỹ Đức 美德县 Měi dé xiàn 28 Huyện Gia Lâm 嘉林县 Jiā lín xiàn

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Tía Đình

STT Tên H Việt Tên H Trung Phiên Âm 1 Phường Phúc Xá 福厙坊 Fúshè fāng 2 Phường Ngọc Hà 玉河坊 Yùhé fāng 3 Phường Đội Cấn 队艮坊 Dùigěn fāng 4 Phường Ngọc Khánh 玉庆坊 Yùqìng fāng 5 Phường Kim Mã 金马坊 Jīnmǎ fāng 6 Phường Giảng Võ 讲武坊 Jiǎng wǔ fāng 7 Phường Thành Công 成功坊 Chénggōng fāng 8 Phường Cống Mùi vị 贡渭坊 Gòngwèi fāng 9 Phường Liễu Giai 柳佳坊 Liǔ jiā fāng 10 Phường Vĩnh Phúc 永福坊 Yǒngfú fāng 11 Phường Điện Biên 奠边坊 Diàn biān fāng 12 Phường Trúc Bạch 竹帛坊 Zhúbó fāng 13 Phường Quán Thanh 圣馆坊 Shèng guǎn fāng 14 Phường Nguyễn Trung Trực 阮忠直坊 Ruǎn zhōngzhí fāng

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Hoàn Kiếm

STT Tên H Việt Tên H Trung Phiên Âm 1 Đồng Xuân 同春 Tóng chún 2 Cửa Nam 南门 Nán mén 3 Phường Chương Dương 章阳坊 Zhāng yáng fāng 4 Phúc Tân 福新 Fú xīn 5 Phố Mặt hàng Buồm 帆市街 Fān shì jiē 6 Trần Hưng Đạo 陈兴道 Chén xìng dào 7 Phường Tràng Tiền 幛钱坊 Zhàng qián fāng 8 Lý Thái Tổ 李太祖 Lǐ tài zǔ 9 Phố Mặt hàng Trống 鼓市街 Gǔ shì jiē 10 Phố Mặt hàng Mã 马市街 Mǎ shì jiē 11 Phố Mặt hàng Bông 棉市街 Mián shì jiē 12 Cửa Đông 东门 Dōng mén 13 Phố Mặt hàng Bài 排市街 Pái shì jiē 14 Phố Mặt hàng Tua 麻市街 Má shì jiē 15 Phố Mặt hàng Nhân tình 莆市街 Pú shì jiē 16 Phan Chu Trinh 潘珠侦 Pān zhū zhēn 17 Phố Mặt hàng Bạc Bẽo 银市街 Yín shì jiē 18 Phố Mặt hàng Mắm 鱼露市街 Yú lù shì jiē 19 Phố Mặt hàng Đào 桃市街 Táo shì jiē

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng H Trung: Quận Long Biên

STT Tên H Việt Tên H Trung Phiên Âm 1 Phường Ngọc Thụy 玉瑞坊 Yù ruì fāng 2 Phường Nhân tình Đề 菩提坊 Pú tí fāng 3 Phường Đức Giang 德江坊 Dé jiāng fāng 4 Phường Thượng Thanh 上清坊 Shàng qīng fāng 5 Phường Ngọc Lâm 玉林坊 Yù lín fāng 6 Phường Sài Đồng 柴同坊 Chái tóng fāng 7 Phường Thạch Bàn 石磐坊 Shí pán fāng 8 Phường Phúc Lợi 福利坊 Fú lì fāng 9 Phường Phúc Đồng 福同坊 Fú tóng fāng 10 Phường Giang Biên 江编坊 Jiāng biān fāng 11 Phường Cự Khối 巨块坊 Jù kuài fāng 12 Phường Gia Thụy 嘉瑞坊 Jiā shì fāng 13 Phường Việt Hương 越兴坊 Yuè xìng fāng

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Thanh Xuân

1 Thanh Xuân Bắc 北青春 Běi qīng chūn 2 Thanh Xuân Trung 中青春 Zhōng qīng chūn 3 Thanh Xuân Nam 南青春 Nán qīng chūn 4 Khương Trung 姜忠 Jiāng zhōng 5 Phương Liệt 芳烈 Fāng liè 6 Nhân Chính 仁政 Rén zhèng 7 Khương Mai 姜梅 Jiāng méi 8 Thượng Đình 上亭 Shàngtíng 9 Khương Đình 姜亭 Jiāng tíng 10 Hạ Đình 下亭 Xià jiāng 11 Kim Giang 金江 Jīn jiāng

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Cầu Giấy

1 Nghĩa Đô 义都 Yì dōu 2 Nghĩa Tân 义新 Yì xīn 3 Phường Mai Dịch 枚驿坊 Méi yì fāng 4 Quan Hoa 官花 Guān huā 5 Dịch Vọng 驿望 Yì wàng 6 Dịch Vọng Hậu 后望驿 Hòu wàng yì 7 Yên Hòa 安和 Ān hé 8 Trung Hòa 中和 Zhōng hé

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Hoàng Mai

1 Đại Kim 大金 Dà jīn 2 Định Công 定公 Dìng gōng 3 Hoàng Văn Thụ 黄文授 Huáng wén shòu 4 Hoàng Liệt 黄烈 Huáng liè 5 Tân Mai 新梅 Xīn méi 6 Tương Mai 缃梅 Xiāng méi 7 Lĩnh Nam 岭南 Lǐngnán 8 Thịnh Liệt 盛烈 Shèng liè 9 Giáp Bát 郏八 Jiá bā 10 Vĩnh Hưng 永兴 Yǒng xìng 11 Thanh Trì 青池 Qīngchí 12 Yên Sở 安所 Ān suǒ 13 Trần Phú 陈富 Chén fù 14 Mai Động 霾动 Mái loại

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Tây Hồ

1 Yên Phụ 嫣埠 Yān bù 2 Phú Thượng 富上 Fù shàng 3 Thụy Khuê 睡闺 Shuì guī 4 Xuân La 春罗 Chūn luō 5 Bưởi 柚 Yōu 6 Tứ Liên 四莲 Sì lián 7 Nhật Tân 日新 Rì xīn 8 Quảng An 犷安 Guǎng ān

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Q. Đống Đa

1 Phường Mặt hàng Bột 行勃坊 Xíng bó fāng 2 Phường Văn Chương 文章坊 Wén zhāng fāng 3 Thổ Quan 土关 Tǔ guān fāng 4 Phương Liên 方莲 Fāng lián 5 Phường Kim Liên 金莲坊 Jīn lián fāng 6 Phương Mai 方梅 Fāng méi 7 Khương Thượng 姜上 Jiāng shàng 8 Thịnh Quang quẻ 盛光 Shèng guāng 9 Trung Liệt 中烈 Zhōng liè 10 Quang quẻ Trung 光中 Guāngzhōng 11 Nam Đồng 南同 Nán tóng 12 Phường Cát Linh 吉灵坊 Jí líng fāng 13 Láng Hạ 浪下 Thôn xià 14 Láng Thượng 浪上 Thôn shàng 15 Phường Trung Phụng 中奉坊 Zhōng fèng fāng 16 Té Tư Sở 十字所口 Shízì suǒ kǒu 17 Trung Tự 中子 Zhōng zǐ 18 Khâm Thiên 欽天 Qīn tiān 19 Văn Miếu 国子鉴 Guó zǐ jiàn 20 Văn Miếu 文庙 Wénmiào

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Nhì Bà Trưng

1 Đồng Tâm 同心 Tóngxīn 2 Trương Định 张定 Zhāng dìng 3 Minh Khai 明开 Míng kāi 4 Vĩnh Tuy rằng 永绥 Yǒng suí 5 Bạch Đằng 白藤 Báiténg 6 Thanh Lương 青良 Qīngliáng 7 Thanh Nhàn 青娴 Qīngxián 8 Bạch Mai 白梅 Báiméi 9 Nguyễn Du 阮游 Ruǎnyóu 10 Bùi Thị Xuân 裴氏春 Péi shì chūn 11 Lê Đại Hành 黎大行 Lí dà xíng 12 Ngô Thị Nhậm 吴氏任 Wú shì rèn 13 Phố Huế 喙捕 Huì bù 14 Phạm Đình Hổ 范廷琥 Fàn tíng hǔ 15 Quỳnh Lôi 琼雷 Qióngléi 16 Quỳnh Mai 琼梅 Qióngméi 17 Phường Bách Khoa 百科坊 Bǎikē fāng

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Nam Từ Liêm

1 Mỹ Đình 1 美亭一 Měi tíng yī 2 Mỹ Đình 2 美亭二 Měi tíng èr 3 Mễ Trì 米池 Mǐ chí 4 Cầu Diễn 桥戭 Qiáo yǎn 5 Phú Đô 富都 Fù dōu 6 Đại Mỗ 大某 Dà mǒu 7 Tây Mỗ 西某 Xī mǒu 8 Trung Văn 中文 Zhōng wén 9 Phương Canh 方埂 Fāng gěng 10 Xuân Phương 春方 Chūn fāng

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Bắc Từ Liêm

1

Thụy Phương 睡方 Shuì fāng 2

Liên Mạc 莲漠 Lián mò 3

Tây Tựu 西就 Xī jiù 4

Minh Khai 明开 Míng kāi 5

Thượng Cát 上吉 Shàng jí 6

Xuân Tảo 春早 Chūnzǎo 7

Xuân Đỉnh 春鼎 Chūn dǐng 8

Đông Ngạc 东鄂 Dōng è 9

Đức Thắng 德赢

Dé yíng 10

Phúc Diễn 福戭 Fú yǎn 11

Cổ Nhuế 1 古芮一 Gǔ ruì yì 12

Cổ Nhuế 2 古芮二 Gǔ ruì èr 13

Phú Diễn 富戭 Fù yǎn

Tên những phường ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung: Quận Hà Đông

1 Phú Lãm 富览 Fù lǎn 2 Phú Lương 富梁 Fù liáng 3 Quang quẻ Trung 光忠 Guāngzhōng 4 Nguyễn Trãi 阮廌 Ruǎn zhì 5 Vạn Phúc 万福 Wànfú 6 Phúc La 福罗 Fú luō 7 Hà Cầu 河桥 Hé qiáo 8 Yết Kiều 羯骁 Jié xiāo 9 Yên Nghĩa 嫣义 Yān yì 10 Văn Quán 文官 Wén guǎn 11 Mỗ Lao 某劳 Mǒu láo 12 La Khê 罗溪 Luō xī 13 Đồng Mai 同梅 Tóng méi 14 Dương Nội 杨内 Yáng nèi 15 Kiến Hưng 毽兴 Jiàn xìng 16 Phú La 富 Fù luō 17 Biên Giang 边和 Biān hé

Mẫu câu tiếp xúc thông dụng lúc hỏi vị trí xứ sở

你是哪国人?/nǐ shì nǎ guó rén/ Du khách là người nước nào đấy?

你住在哪里?/nǐ zhù zài nǎ lǐ/ Du khách sống ở đâu vậy?

请问,图书馆离这里远不远?/qǐngwèn, túshūguǎn lí zhèlǐ yuǎn bù yuǎn/ Xin hỏi, tủ sách biện pháp khu vực này mang xa ko?

你现在在哪儿学习?/nǐ xiànzài zài nǎ’er xuéxí/ Hiện thời cậu đang học tập ở đâu thế?

你的学校在哪儿?/nǐ de xuéxiào zài nǎ’er/ Ngôi trường học tập của cậu ở đâu ?

Hội thoại mẫu: Hỏi quê quán trong giờ Trung

A: 你好,很高兴认识你。/nǐhǎo, hěn gāoxìng rènshi nǐ/ Xin chào, bản thân rất vui lúc biết hành khách.

B: 很高兴认识你。你住在哪里?/hěn gāoxìng rènshi nǐ. Nǐ zhù zài nǎlǐ/ Rất vui lúc biết hành khách. Du khách sống ở đâu thế?

A: 我住在海防。/wǒ zhù zài hǎifáng/ Bản thân sống ở TP Hải Phòng.

B: 听说这里的风景特别美丽,海鲜又新鲜又好吃。/tīngshuō zhèlǐ de fēngjǐng tèbié měilì, hǎixiàn yòu xīnxiàn yòu hǎochī/ Bản thân nghe nói phong cảnh ở đây rất đep, thủy hải sản vừa tươi thế hệ vừa ngon nữa.

A:对啊,有空的话就来我家乡玩一玩吧。/duī a, yǒu kòng de huà jiù lái wǒ jiāxiāng wán yī wán cha/ Đúng đấy, hành khách mang thời kì ghi nhớ ghé thành thị của tớ chơi nhé.

B:当然了,我一定会来的。/dāngránle, wǒ yīdìng huì lái de/ Đương nhiên rồi, nhất mực bản thân sẽ tới đây.

A: 请问,书店离这里远不远?/qǐngwèn, shūdiàn lí zhèlǐ yuǎn bù yuǎn ?/ Xin hỏi, nhà sách biện pháp khu vực này mang xa lắm ko hành khách?

B:不太远啊,走路5分钟就到了。/bù tài yuǎn a, zǒulù 5 fēnzhōng jiù dàole/ Ko xa lắm đâu hành khách, quốc bộ 5 phút là tới rồi.

A: 谢谢啦。/xièxiè la/ Cảm ơn hành khách nhé.

B:正好我也要去书店买几本书,我们可以一块去。/ Zhēnghǎo wǒ yě yào qù shūdiàn mǎi jǐ běn shū , wǒmen kěyǐ yīkuài qù/ Bản thân vừa thường xuyên cũng mong muốn tới đây sắm mấy cuốn sách, chúng bản thân mang thể đồng hành nhau.

A: 那太好了。你的家乡在哪儿? 听你的口音好像是河内人,是吧? /nà tài hǎole . nǐ de jiāxiāng zài nǎ’er? Tīng nǐ de kǒuyīn hǎoxiàng shì hénèi rén . shì cha?/ Vậy tốt quá tuyệt vời rồi. Nhưng quê của hành khách ở đâu nhỉ? Bản thân nghe giọng của hành khách tương tự người Thành Phố Hà Nội, ko biết phải ko?

B:是啊,我生在河内,长在河内。/shì a, wǒ shēng zài hénèi , zhǎng zaì hénèi/ Đúng vậy, bản thân sinh ra và to lên tại Thành Phố Hà Nội.

Vậy là THANHMAIHSK đang trình làng tới hành khách vấn đề “Từ vựng tên những phường, xã, quận, huyện ở Thành Phố Hà Nội bằng giờ Trung”, hãy nhanh chóng tay ghi lại và tích lũy thêm thật nhiều vốn từ vựng giờ trung theo từng vấn đề nhé!

THAM KHẢO THÊM

  • Tên tỉnh, thành thị của Việt Nam bình giờ Trung
  • Tên giờ Trung những ngôi trường ĐH, cao đẳng ở VN)
  • Thủ đô những nước trên thế giời bằng giờ Trung