Biển Số Xe 80 Tỉnh Nào / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6

Quy định về việc cấp đại dương số xe pháo lúc này được tiến hành theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an. Những chữ chiếc trên đại dương số (A, B,…) là ký hiệu seri đăng ký.

Cảnh sát liên lạc Đội 2 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính tài xế đại dương xanh của tỉnh Tuyên Quang đãng trên phố Trần Phú. Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo khoản 6 Điều 31 Thông tư 15/2014/TT-BCA, mầu sắc sắc và seri đăng ký trên đại dương số xe pháo được quy định như sau:

– Đại dương số nền mầu sắc xanh, chữ và số mầu sắc Trắng, seri đại dương số dùng tuần tự 1 trong 20 chữ chiếc tại đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe pháo của những cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ toạ nước; Văn phòng Quốc hội và những cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các đơn vị quản lý; những Ban lãnh đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nằm trong Chính phủ; Ủy ban An toàn và tin cậy liên lạc vương quốc; Ủy ban nhân dân các đơn vị quản lý và những cơ quan trình độ nằm trong Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội; công ty sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm tập huấn sát hạch tài xế công lập; Ban quản lý và vận hành dự án công trình sở hữu công dụng quản lý và vận hành giang sơn.

– Đại dương số nền mầu sắc xanh, chữ và số mầu sắc Trắng sở hữu ký hiệu “CD” cấp cho xe pháo máy chuyên sài của lực lượng công an nhân dân dùng vào mục tiêu thận trọng.

– Đại dương số nền mầu sắc Trắng, chữ và số mầu sắc đen, seri đại dương số dùng tuần tự 1 trong 20 chữ chiếc tại đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe pháo của doanh nghiệp, Ban quản lý và vận hành dự án công trình nằm trong doanh nghiệp, những tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp và công việc, xe pháo của công ty sự nghiệp ngoài công lập, xe pháo của Trung tâm tập huấn sát hạch tài xế công lập, xe pháo của tư nhân.

– Đại dương số nền mầu sắc vàng, chữ và số red color, sở hữu ký hiệu địa phương đăng ký và nhị chữ chiếc viết lách tắt của khu kinh tế tài chính – thương nghiệp đặc thù cấp cho xe pháo của khu kinh tế tài chính – thương nghiệp đặc thù hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

Tương tự, đại dương số mầu sắc xanh 80A, 80B là nằm trong cơ quan hành chính do Trung ương quản lý và vận hành. Ứng, cơ quan hành chính cấp quận, huyện của thị thành thuộc hạ tỉnh, thị thành quản lý và vận hành sẽ mang đầu đại dương xanh theo từng tỉnh. Ví dụ, so với công ty hành chính cấp quận, huyện của Thành Phố Hà Nội sẽ sở hữu đại dương số xe pháo oto mầu sắc xanh như lúc trước kia đại dương số là: 31A, 31B, 31C, 32A… Còn diễn ra từ năm 2010 tiến hành quy định đại dương 5 số thì ngày nay đại dương số của những cơ quan hành chính Núi sông của Thành Phố Hà Nội là 29A.