3 tháng trắng đêm của người Viettel

3 tháng trắng đêm của người Viettel

ICTnews - Khi VoIP vẫn là dịch vụ ăn nên làm ra, Ban lãnh đạo Viettel khi ấy đã xác định, cái gì tốt đều không tốt mãi, vì thế họ xác định phương...