iOS 12 chính thức phát hành 
 

iOS 12 chính thức phát hành  

Phiên bản chính thức của iOS 12 được Apple bổ sung nhiều tính năng, cũng như cải thiện hiệu suất và sửa lỗi.