Sự hình thành sương mù

Sự hình thành sương mù

Có người cho rằng, hạt sương là từ trên trời rơi xuống, điều này không đúng. Giọt sương được hình...