Ngân hàng Thế giới cảnh báo về một công ty hỗ trợ vay vốn lấy tên World Bank ở Việt Nam

Ngân hàng Thế giới cảnh báo về một công ty hỗ trợ vay vốn lấy tên World Bank ở Việt Nam

Trang chủ của công ty World Bank.

Theo thông cáo báo chí phát đi củaNgân hàng Thế giới(World Bank), đơn vị này cho biết "có một trang web tại địa chỉ www.worldbank.com.vn ".

Trang web này có thông tin về một công ty với tên là CTCP WorldBank Group, hiện có 3 cơ sở ở Hà Nội, Hải Phòng và Thái Bình.

Trên website, công ty này tự giới thiệu mình là trung tâm kết nối các ngân hàng, hỗ trợ các đối tượng vay vốn.

"Tên của Công ty này gần giống với tên tiếng Anh của Ngân hàng Thế giới (TheWorld Bank), và công ty sử dụng trang web có tên miền gần giống với tên miền của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam", Ngân hàng Thế giới cho biết.

Ngân hàng Thế giới đồng thời thông báo không có bất kì sự liên quan nào, hay mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào đến công ty này, cũng như dịch vụ và sản phẩm của công ty nói trên.

Theo CafeBiz

Từ Khóa:
        hàng thế giới cảnh báo về một công ty, thế giới cảnh báo về một công ty hỗ, giới cảnh báo về một công ty hỗ trợ, cảnh báo về một công ty hỗ trợ vay, báo về một công ty hỗ trợ vay vốn, về một công ty hỗ trợ vay vốn lấy, một công ty hỗ trợ vay vốn lấy tên, công ty hỗ trợ vay vốn lấy tên world, ty hỗ trợ vay vốn lấy tên world bank, hỗ trợ vay vốn lấy tên world bank ở
Nguồn: tapchicongthuong.vn