Thanh Thảo đăng status “tố” Thuý Vinh giật công ty, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Nguồn: www.phununet.com