Sự cố hy hữu, hoa hậu bị… thủy đậu phải cách ly ở Hoa hậu Quốc tế 2017

Nguồn: www.phununet.com