Sau scandal hát dở, Chi Pu đi xế hộp 2 tỷ, diện "cây" hàng hiệu ra sân bay sang Mỹ dự sự kiện

Nguồn: www.phununet.com