Quán quân The Face 2017 Tú Hảo: Nếu là Chi Pu, tôi sẽ tập trung ở những lĩnh vực mình mạnh nhất

Nguồn: www.phununet.com