Người sử dụng Flycam quay trộm đám cưới của Song Joong Ki là người Việt Nam?

Nguồn: www.phununet.com