Hào quang vụt tắt và hình ảnh Trương Vệ Kiện bình dân mua cá ở chợ đầy tiếc nuối

Nguồn: www.phununet.com