Đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào điện ảnh Việt: Trăn trở "bài toán thổi hồn"

Nguồn: www.phununet.com