Bộ Văn hóa: Tạm hoãn cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 đến khi hậu quả cơn bão 12 được khắc phục xong

Nguồn: www.phununet.com