Người bị nhiễm chất độc hóa học cần điều kiện gì để được hưởng trợ cấp?

Hiện nay ông bị các loại bệnh như Tiểu đường Tuýp 2, Tim mạch.... nhưng không được hưởng chế độ đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Hải đề nghị được xem xét để hưởng chế độ.

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng trả lời:

Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1/8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau: Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp ông Đinh Lý Hải nhập ngũ sau năm 1975, không đủ điều kiện để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

PV (theo VGP)

  • Từ khóa
  • chất độc hóa học
  • nhiễm bệnh
  • điều kiện
  • phụ cấp
  • trợ cấp
Tin cùng chuyên mục
  • Điều kiện thân nhân của thương binh được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?
  • Người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT cần điều kiện gì?
  • Đối tượng người bị nhiễm chất độc hóa học được điều chỉnh trợ cấp
  • Có được ủy quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?
Nguồn: daidoanket.vn