Công chức, viên chức xã đặc biệt khó khăn có được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 thì UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thuộc xã khu vực III, xã đặc biệt khó khăn, gồm có 9 bản, trong đó có 3 bản không thuộc danh sách thôn đặc biệt khó khăn là: Bản Na Lượng 1, Na Lượng 2 và bản Khe Tỳ. 

Ông Phan Văn Hà (tỉnh Nghệ An) hỏi, các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại trụ sở trên có được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Tại  Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP đã quy định rõ: Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, theo điểm b, khoản 2, Điều 1, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (xã đặc biệt khó khăn) được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

PV (theo VGP)

  • Từ khóa
  • công chức
  • viên chức
  • xã đặc biệt khó khăn
  • phụ cấp
Tin cùng chuyên mục
  • Điều kiện thân nhân của thương binh được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?
  • Người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT cần điều kiện gì?
  • Đối tượng người bị nhiễm chất độc hóa học được điều chỉnh trợ cấp
  • Có được ủy quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?
Nguồn: daidoanket.vn