Phấn đấu có 1.500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2020

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cho biết, đến hết năm 2017 cả nước có 11.668 hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu hoạt động tổng hợp (60%); với hơn 4,1 triệu thành viên, giảm trên 1,3 triệu xã viên so với năm 2012; bình quân khoảng 368 thành viên/HTX.

Hiện cả nước có tổng số 193 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, chiếm 1,65%.

Đây là con số thấp, cần phải thúc đẩy các HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Ngọc Hà

  • Từ khóa
  • Phấn đấu
  • hợp tác xã
  • nông nghiệp
  • công nghệ cao
Tin cùng chuyên mục
  • Từ 0h đêm nay BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chính thức giảm giá vé
  • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2017
  • Ngành hải quan làm Lễ công bố đạt mốc 400 tỷ USD xuất nhập khẩu
  • Cú hích cho doanh nghiệp đào tạo nghề
Nguồn: daidoanket.vn