Phú Thọ: Tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng, trưởng thành về năng lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp nguồn thu quan trọng vào ngân sách tỉnh; góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

An Nhiên

  • Từ khóa
  • Phú Thọ
  • Tăng mạnh
  • số lượng
  • doanh nghiệp
Tin cùng chuyên mục
  • TP Hồ Chí Minh: Cục Thuế đối thoại với doanh nghiệp
  • Logistics yếu, doanh nghiệp khó mạnh
  • Phụ nữ khởi nghiệp
  • Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu bán dầu năm 2017
Nguồn: daidoanket.vn