Sau An Phát Holdings, Tổng Giám đốc AAA muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Lê Trung, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA-HoSE) thông báo đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu AAA thông qua thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2017 nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Trước đó, ông Trung chưa sở hữu cổ phần của AAA. Nếu thực hiện thành công, tỷ lệ sở hữu của Tổng Giám đốc AAA sẽ tăng lên 3,38%.

Cùng ngày, CTCP An Phát Holdings cũng đã đăng ký mua vào 1,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA - HOSE) với mục đích đầu tư tài chính tổ chức.

Việc mua cổ phiếu dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ 17/11 đến 15/12/2017 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, An Phát Holdings dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AAA từ 21,74% (12,88 triệu cổ phiếu) lên 24,6% (14,58 triệu cổ phiếu).

Mới đây, HĐQT của AAA đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu sản lượng hợp nhất dự kiến đạt 140.000 tấn, tăng 45,83% so với kế hoạch 2017. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt lần lượt 5.500 tỷ đồng (tăng 66,67% so với kế hoạch 2017) và 330 tỷ đồng (tăng 50%).

Công ty cũng dự kiến trả cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 1.500 đồng) vào đầu năm 2018.

Nguồn: ndh.vn