Cẩn thận với Windows 10 October Update, mất dữ liệu như chơi

Nguồn: congngheviet.com