Stock Android là gì và nó còn có ý nghĩa gì nữa?

Nguồn: congngheviet.com