Rò rỉ cho thấy App Store trên Mac có thể được thiết kế lại theo kiểu iOS 11 từ macOS 10.14

Nguồn: congngheviet.com