Còn 2 năm nữa Apple mới từ bỏ vi xử lí Intel dành cho máy Mac

Nguồn: congngheviet.com