Apple xác nhận lớp màng silicon trong bàn phím bướm mới là để ngăn bụi lọt vào

Nguồn: congngheviet.com