Apple đang cho phép các công ty thứ 3 chế tạo cáp 3.5mm sang Lightning

Nguồn: congngheviet.com