Apple bắt đầu cho phép đăng kí và tuyên bố khởi động WWDC 2018 vào ngày 4/6

Nguồn: congngheviet.com