[Tải Ngay Kẻo Lỡ] Miễn phí bản quyền AbelsSoft CleverPrint 2014

Bản quyền AbelsSoft CleverPrint 2014 có giá 39,95 Euro. Để sử dụng miễn phí, bạn tải bộ cài tại đây (dung lượng 55MB), tương thích Windows XP/Vista/7/8. Yêu cầu .NET Framework 2.0.

Sau đó, tiến hành cài đặt và sử dụng bình thường.

NHƠN LỘC Nguồn: echip.com.vn