Swizzle: Loại bỏ thư rác trên Gmail, Yahoo! Mail

Swizzle hỗ trợ các dịch vụ email thông dụng gồm Gmail, Yahoo! Mail, AOL, iCloud. Đầu tiên, bạn truy cập vào trang http://theswizzle.com, điền địa chỉ email cần quét thư rác vào ô Enter your email address, nhấn Go.

Sau đó, bạn thực hiện đăng nhập vào hộp thư và nhấn Start Sweeping để tiến hành quét email rác. Thời gian quét nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lượng của hộp thư.

Khi hoàn tất, danh sách các email quảng cáo hiện có trong hộp thư sẽ được hiển thị dưới trường Your Sweep Results. Bạn tìm đến những email quảng cáo không cần thiết rồi nhấn biểu tượng thùng rác (Unsubscribe) bên cạnh để ngừng nhận đồng thời xóa luôn những email quảng cáo còn tồn đọng trong hộp thư. Rất nhanh chóng và đơn giản!

AN NHƠN Nguồn: echip.com.vn