SndLatr: Lên lịch gửi thư vào tương lai

Bạn dùng Chrome truy cập địa chỉ sau > nhấn Miễn phí > Add để cài add-on. Xong bạn đăng nhập vào Gmail sẽ thấy màn hình Welcome to sndlatr xuất hiện, nhấn Grant Access > Chấp nhận cho phép add-on truy cập hộp thư > OK.

Sau đó, bạn thực hiện soạn thư bình thường. Nhưng thay vì nhấn nút Gửi để gởi thư đi ngay bạn hãy nhấn Send Later chọn thời điểm gởi, chẳng hạn: tomorrow at 9:30 am (9 giờ 30 phút sáng mai), monday at 9 am (9 giờ sáng thứ hai) hay chọn Pick date đặt ngày, giờ cụ thể trong trang mở ra rồi nhấn Send Later.

Những thư bạn đã lên lịch gởi sẽ được lưu trong Thư nháp. Khi bạn mở xem hay chỉnh sửa thư, bên dưới cùng khung soạn thảo sẽ có dòng ghi chú thời gian gởi.

AN NHƠN Nguồn: echip.com.vn